Şehir Plancıları Odası, Narlıdere'deki o imar planlarına dava açtı

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Bakanlar Kurulu kararına istinaden "Riskli Alan" edilen Narlıdere ilçesindeki Atatürk, II. İnönü, Narlı ve Çatalkaya Mahallerine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı/Değişikliklerini incelediklerini ve standartlara uygun olmadığı gerekçesiyle davaya açtıklarını duyurdu.

Şehir Plancıları Odası, Narlıdere'deki o imar planlarına dava açtı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde Atatürk, II. İnönü, Narlı ve Çatalkaya mahallelerinin riskli alan ilan edilmesinin ardından dönüşüm çalışmaları başlamış ve bu kapsamda geçtiğimiz aylarda II. İnönü Mahallesi'nde dönüşüm için ilk kazma vurulmuştu.

Çalışmalar sürerken, Şehir Plancıları Odası dönüşüm planlarında planların şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olması iddiasıyla dava açtı.

Şehir Plancıları Odası'ndan yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi;

''İzmir İli, Narlıdere İlçesi sınırları dahilinde, 6306 sayılı Kanun kapsamında 2013/4831 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden "Riskli Alan"  edilen Atatürk,  II. İnönü,  Narlı ve Çatalkaya Mahallerine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı/Değişikliklerine Şubemiz tarafından incelenmiş olup aşağıda belirtilen gerekçeler kapsamında davaya açılmıştır.

•             Dava konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında anılan üst ölçekli 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümlerine aykırı olacak şekilde nüfus artışı yapıldığı,

•             Alanın mekânsal olarak iyileştirilmesini amaçlayan, dokunun büyük ölçüde yeniden tasarlanmasına olanak veren imar planlarında, sosyal ve teknik altyapı alanlarının planın öngördüğü toplam nüfus esas alınarak, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hazırlanması gerekmekte olup, bu hususun sağlanmadığı,

•             6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği‘nin söz konusu riskli alanlarda yapılacak planlamaya ilişkin hükümlerinin içeren 6. Bölüm altındaki 18. Maddesinin 4. fıkrasında "(Değişik:RG-2/7/2013-28695) Plan Teklifleri; İdarece veya ilgililerince, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında kentsel tasarım projesi ile birlikte hazırlanır ve planlama alanı ile yakın çevresinin meri planları, mevcut durumu gösteren bilgi ve belgeler ve ilgili kurum ve kuruluş görüşleri ile birlikte Bakanlığa iletilir." hükmüne rağmen  kentsel tasarım projesi hazırlanmadığı,

•             Kentsel dönüşüm projelerinin başarı düzeyini belirleyen en önemli etkenlerden biri planlama aşamasından itibaren halkın projeye katılımı olup dava konusu planın hiçbir aşamasında halkın katılımının sağlanmadığı,

•             Dava konusu planlar kapsamında gerçekleştirilmesi hedeflenen "kentsel dönüşüm" modelin dayandığı inşaat maliyeti, kadastral parsel ve m² birim konut fiyatları arasında çelişki bulunması nedeniyle modelin işlemesi için oluşturulan finansal dayanağın gerçekçi olmadığı,

•             "Kentsel dönüşüm" modelinde çelişkiler nedeniyle bölgedeki hak sahiplerinden "girişimci"lere doğru bir rant aktarımının gerçekleşeceği,

şeklindeki gerekçeler dikkate alınarak dava konusu planların şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olması iddiasıyla Şubemiz tarafından dava açılmıştır.''

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
google.com, pub-5691823233856454, DIRECT, f08c47fec0942fa0