Foça'nın cennet köşesindeki plan değişikliğine yargı freni

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ye hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın olur verdiği Foça I. Etap Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği İzmir 5. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Foça'nın cennet köşesindeki plan değişikliğine yargı freni

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’nin geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ortaya çıkan Foça’nın en gözde sahifiye yerlerinden olanan İngiliz Burnun’daki parsel düzenlemesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na aykırı bulunduğu için İzmir 5. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Karara göre plan notu değişikliği; davaya konu olan alanın ve taşınmazların gerekli arkeolojik araştırmasının yapılmaması, taşınmasın farklı amaçla doğrultusunda kullanılmasının önünü açacağı ve kültür varklıklarımızın tahribatına nedene olacağı vurgulandı.

Şehir Plancıları İzmir Şubesi’nin konu hakkındaki açıklaması söyle:

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Makamı`nın 10/03/2020 tarih ve 63561 sayılı Olur‘u ile onaylanan İzmir İli, Foça İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 211 ada 1 numaralı parsele ilişkin hazırlanan Foça I. Etap Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Şubemizce dava açılmıştır.

Dava sonucunda hazırlanan bilirkişi raporunda yer alan hususlar dikkate alındığında dava konusu alanda; arkeolojik kültür varlıklarının bulunduğu, alanın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu`na göre kamu yararı adına bilimsel açıdan korunması gereken, çok nadir rastlanan türden arkeolojik öğelere sahip olduğu, arkeolojik verilerle ilgili olarak herhangi bir arkeolojik yüzey araştırması, kazı ya da bilimsel yayın yapılmamış olması dolayısıyla alanın bilim dünyası tarafından yeterince tanınmadığı, dava konusu taşınmazın farklı bir amaç doğrultusunda kullanılmasının alanda yer alan kültür varlıklarının tahribatına neden olacağı gerekçeleriyle, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, koruma mevzuatına ve kamu yararına aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılan dava konusu plan notu değişikliği İzmir 5. İdare Mahkemesi`nin 22/09/2021 tarih ve E:2020/175, K:2021/1458 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
google.com, pub-5691823233856454, DIRECT, f08c47fec0942fa0