CHP İzmir'den engelleri kaldıracak 3 Aralık mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı, Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldız, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde bir mesaj yayınlayarak, engelli vatandaşların günümüzde yaşadığı sıkıntıları ve CHP iktidarında sunulacak çözümleri paylaştı.

CHP İzmir'den engelleri kaldıracak 3 Aralık mesajı

Yıldız, CHP İzmir İl Başkanlığı olarak yaptıkları çalışmalardan da örnekler paylaştığı mesajında “Engellilerin taleplerine hak temelli bir bakışla yaklaşıyoruz, bunları muhtaçlık anlayışı üzerinden değerlendirmiyoruz” sözlerine yer verirken, şunları dile getirdi;

HAKLARINA ULAŞMADA ENGELLENMEYECEKLER

Cumhuriyet Halk Partisi, engellileri sadece özel günlerde hatırlamakla kalmayıp süregelen sorunları, sosyal devlet anlayışıyla çözüme kavuşturmayı, sorunları çözmeye yönelik çalışmalar doğrultusunda hak temelli, kapsayıcı, kalıcı politikalar üreterek, dezavantajlı grupların diğer yurttaşlarımızla aynı haklara erişebilmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda genel merkezimiz tarafından güncellenen, engellilerin sorunlarını birlikte çözmeyi hedeflediğimiz yeni bir parti programımız hayata geçirildi. 

Partimizin engelli sorunlarına yönelik “Engellilerin Sorunlarını Birlikte Çözeceğiz “ başlıklı programını, sorunların tespitinden çözüm süreçlerine kadar her aşamasında engelliler ve engelli STK’larıyla kolektif bir şekilde birlikte yürüteceğiz.
İzmir'de bu çalışmayı yürütmek adına CHP İzmir İl Başkanlığı bünyesinde Engelsiz İzmir Sürekli Çalışma Grubunu oluşturduk. Çözüm odaklı bu çalışmayı tüm kentte sağlıklı yürütmek için ilçe örgütlerimizle ve yerel yönetimlerimizle eş güdümlü çalışacağız. 

Bu çalışmaları ilçe örgütlerinde kurulan komisyonlarla STK’lar, Kent Konseyleri ve Akademisyenlerin katılımıyla kolektif bir çalışma yürüterek gerçekleştireceğiz, önümüzdeki günlerde tüm bu bileşenlerle engelsiz olarak tasarladığımız yeni il binamızda bir araya geleceğiz. Sosyal Demokrat bir parti olan Cumhuriyet Halk Partisi engellilerin eğitim, sağlık, istihdam ve erişilebilirlik başta olmak üzere tüm anayasal haklardan engelli olmayan bireylerle eşit biçimde yararlanması için sosyal devlet sorumluluğu içinde hareket ediyor.  
Bizim engelli sorunlarına yaklaşımımızı da yukarıdaki ilkeler belirlemektedir. Göreve geldiğimizden bugüne kadar, birim olarak en fazla teması engelli kuruluşlarıyla ve engellilerle gerçekleştirdik.

ÇALIŞMALARIMIZ ÜÇ SACAYAĞI ÜZERİNDE ŞEKİLLENİYOR

CHP olarak, çalışmalarını üç başlık altında yoğunlaştırdıklarını dile getiren Ahmet Yıldız, bu üç sacayağını  “Pratik, Acil meselelere müdahale ve Hukuki destek ile birlikte uygulanabilir politika önerileri geliştirmek” olarak açıklarken, şunları belirtti.

Yukarıda katılıma ve yönetişime verdiğimiz önemin altını çizdik. Engelli sorunlarına bakışımızı yansıtan üç ilkeyi daha vurgulamamızda yarar var:
Engellilerin taleplerine hak temelli bir bakışla yaklaşıyoruz, bunları muhtaçlık anlayışı üzerinden değerlendirmiyoruz.
İkincisi engelli bireyleri mutlaka üretken kılarak toplumsal faydaya katkı sunmalarını arzu ediyoruz. Üçüncü olarak da engellileri bağımsız bireyler olarak görüyor ve politika önerilerimizi bu eksende şekillendiriyoruz. 

ALTI MADDEYLE ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ

CHP İzmir Sosyal Politikalara Başkan Yardımcısı Yıldız, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle altı başlıkta topladıkları politika önerilerini kamuoyuyla paylaşmakta yarar gördüklerini söyleyerek, şunları ifade etti;

Bu genel başlıklar elbette geliştirilmeye ve çoğaltılmaya açıktır, bu başlıklar sırasıyla şöyledir,

1-Çalışma hayatındaki engelleri ortadan kaldıracağız!

Kamu ve özel sektörde engelliler için ayrılan kotaları dolduracağız. İktidarın ihmali yüzünden kamuda biriken engelli atamalarını hızla gerçekleştireceğiz. 
Kamuda çalışan engellilerin kendi eğitim, meslek ve yeteneklerine göre istihdam edilmelerini sağlayacağız. “Emeklilikte haksızlığa takılan” engellilerin birikmiş sorunlarını uyumlandırma politikaları ve rapor karmaşasının aşılmasıyla çözeceğiz. Emeklilik hakkı kazanan engellilerin kazanılmış haklarının ellerinden alınması keyfiliğini ortadan kaldıracağız.

2-Engelli aylıkları ve Evde Bakım Aylıkları enflasyon gerçeğine göre belirlenecek!

Engelli aylıklarını ve bakım yardımlarını belirlerken, engellinin hane içinde fert başına düşen gelirini değil, kendi gelir durumunu esas alacağız.
Engelli bakımını üstlenen kadın sigortalıların sayısını arttıracağız, emeklilik haklarını güvence altına alacağız.

3-Sağlık alanında kangrenleşen sorunları gidereceğiz

Adil ve etkin bir Sağlık Kurulu Raporları Yönetmeliğini hayata geçireceğiz. Her kamu kuruluşuna başvuruda istenilen farklı sağlık kurulu raporu taleplerini sonlandıracağız. Devletin kendi raporuna güvenmemesinden kaynaklanan sorunların bedellerini engellilere ödetmeyeceğiz!
Engelliler sağlık hizmetlerinden tam anlamıyla ücretsiz yararlanacak. Engellilerin sosyal hayata katılabilmeleri için zorunlu olan tüm tıbbi malzeme ve ihtiyaçları ücretsiz karşılayacağız.
Engellilerin sosyal hayatta var olabilmelerini mümkün kılan otomobil, telefon, bilgisayar gibi araçlardan ÖTV almayacağız.
Tıbbi cihaz ve ilaç üretimini stratejik sektör olarak kabul edeceğiz. Bu alanda çalışan kişi ve kuruluşları teşvik edeceğiz.
Engelli çocuğu olan ebeveynlerin yaşamlarını kaybettikten sonra çocuklarına kimin bakacağı konusundaki haklı endişelerini net yasal düzenlemelerle ortadan kaldırılacağız.
Otizmli ve Down sendromlu bireylerin toplumsal hayata katılımı için erken tanı ve erken müdahale hizmetlerini güçlendireceğiz.

4-Eğitimde fırsat eşitliği önündeki engelleri kaldıracağız:

Sosyal hizmet uzmanlarının ve özellikle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim verenlerin niteliklerinin ve mesleki tatminlerinin arttırılması için burs ve istihdam garantili bütünleşik bir programı hayata geçireceğiz.
Özel gereksinimli çocukların, örgün eğitim dışında aldıkları rehabilitasyon hizmetini en az 40 saate çıkaracağız.
Engellilerin eğitim kuruluşlarına kabullerinde ortaya çıkan sorunları net yasal düzenlemelerle ortadan kaldıracağız.
İşitme ve görme engellilerin, üniversiteler dahil, eğitimin her kademesinde rahat ve kaliteli eğitim alabilmelerini sağlayacağız.
Engellilerin uzaktan eğitim altyapısından eşit şekilde yararlanmaları için gereken düzenlemeleri yapacağız.
Engellilerin üniversiteye giriş sınavlarına istedikleri illerde ve özel cihazlarıyla girebilmelerini sağlayacağız.

5-Erişilebilirlik sorunlarını BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nde yer alan Evrensel Tasarım ilkeleri doğrultusunda çözeceğiz

Mevcut yerel iktidarımızda ve yakın gelecekteki genel iktidarımızda erişilebilirlik sorunlarını Evrensel Tasarım İlkeleri çerçevesinde çözeceğiz.
Tüm ulaşım araçlarını, sinema, tiyatro gibi kültür merkezlerini, eğitim kurumlarını ve ortak kullanım alanlarını engelli dostu haline getireceğiz.
Engellilerin kanunla güvence altına alınan ulaşım haklarının uygulanmasını sürekli takip edeceğiz.

6-BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin devlete yüklediği tüm sorumlulukları yerine getireceğiz. Ayrımcılıkla mücadele edeceğiz. Yönetim süreçlerine engelli kuruluşlarını da katacağız.

Ülkemizin iç mevzuatını, BM Engelli Hakları Komitesi’nin Nihai Gözlem Sonuç Raporu doğrultusunda geliştireceğiz.
Ayrımcılık türlerinin de tanımlanacağı ayrımcılıkla mücadele yasasını çıkaracağız. Ayrımcılıkla ilgili davalarda ispat yükünü tersine çevireceğiz.
Kamuda engellilere yönelik hizmetlerdeki dağınıklığı gidereceğiz. Tüm hizmetleri tek bir çatı altında toplayacağız. Engelliler alanında çalışan STK’ları karar alma süreçlerine katacağız. Bu altı maddeyle birlikte tüm engelleri kaldıracağız.

Bu vesileyle Dünya Engelliler Gününü tekrar kutlarken yılda bir gün değil her gün engelli kuruluşlarıyla ve engellilerle birlikte çalışma ve çözüm üretme konusundaki kararlılığımızı vurgulamak isterim.

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
google.com, pub-5691823233856454, DIRECT, f08c47fec0942fa0