TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine devam edilen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, bugün kabul edildi. 

Ege'de korkutan deprem! Ege'de korkutan deprem!

Kanuna göre, perakende ticarete ilişkin ceza hükümlerindeki caydırıcılık artırılacak. Tedarik zincirindeki aksaklıkların giderilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Perakende ticarete ilişkin ‘haksız ticari uygulama’ kavramının tanımlandığı teklifle, sipariş iptalleri, prim ve bedel talepleri, kampanyalı mal ve hizmet talepleri, sözleşme şekilleri, maliyet ve giderlerin yansıtılması gibi konularda belirlenecek haksız ticari uygulamalar yasaklanacak.

Üreticiler veya tedarikçiler ile perakende işletmeler arasındaki ödemelerde, bozulabilen tarım ve gıda ürünlerinde ödeme süresi 30 veya duruma göre 45 gün, diğer tarım ürünlerinde ise 60 gün olacak. Alışveriş merkezlerinde ortak kullanım alanlarının gelir ve giderlerine ilişkin paylaşım netleştirilecek.

Kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyeleri, kooperatifin ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini Kooperatif Bilgi Sistemi'nin (KOOPBİS) kurulmasıyla birlikte 1 yıl içinde sisteme aktaracak. Bu süre, Ticaret Bakanlığı tarafından 6 aya kadar uzatılabilecek. Perakende ticarette haksız ticari uygulamalarda bulunulamayacak.

Vergi mükellefiyetinin terkin edildiği tespit edilen TOBB üyelerinin aidat tahakkukları durdurularak bu kişiler, meslek grubu ve seçmen listelerinden silinecek. TOBB'un, üniversitesine ve vakfına olan katkısının sürdürülebilmesine imkân tanıyan düzenleme yapılacak.

Serbest bölgelerde, bölge içi doğal gaz şebekesini, işletici şirketler yapacak. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklik 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Editör: TE Bilisim