LGS’de öğrencinin sıralamasını Matematik belirleyecek

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) uyguladığı, 8. sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu Liselere Geçiş Sınavı (LGS), Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Sınav, iki oturumda yapıldı. Birinci...

LGS’de öğrencinin sıralamasını Matematik belirleyecek

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) uyguladığı, 8. sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu Liselere Geçiş Sınavı (LGS), Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Sınav, iki oturumda yapıldı. Birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başladı. Sınavın birinci bölümünde öğrencilere 50 soruluk sözel alan için 75 dakika süre verildi. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testi için öğrencilere 80 dakika süre tanındı. Sınavda A, B, C ve D olmak üzere öğrencilere 4 farklı kitapçık verildi. Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Ortaokul Bölüm Başkanları öğrencilerden alınan bilgilere göre sınavı değerlendirdi

LGS’deki sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak sorulduğunu kaydeden Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, “MEB’in yıl boyunca yayınlamış olduğu örnek sorularla uyumlu sorular sorulduğu gözlemlenmiştir. Konu eksiği bulunmayacak şekilde düzenli çalışan, sorgulayarak öğrenme biçimini benimseyen ve yorum yapabilme gücü yüksek öğrencilerin zorlanmadan yapabileceği bir sınav olmuştur. Günlük hayatla ilişkilendirme ve temel bilgileri yorumlama ağırlıklı bir sınav uygulanmıştır.

LGS’nin geneline bakıldığında, sorularda anlatımın uzun ve yoruma dayalı olduğu ve görsel tablo yorumlama bilgisinin ölçüldüğü görülmektedir. Matematik, Türkçe ve İngilizce derslerinde çeldiricileri güçlü sorular olduğu görülmektedir. Matematik ve Türkçe soruları daha seçici ve yoruma dayalı, tablo içeren sorulardan oluştuğu gözlemlenmiş olup, bu derslerin eleyici olduğu düşünülmektedir. Matematik öğrencinin sıralamasını belirleyecektir. Matematik ve Türkçe sınavlarındaki sorular analiz ve sentez gücü yüksek olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği yapıda sorulmuştur” dedi.

20 sorudan oluşan Türkçe dersi sorularının, MEB örnek sorularıyla benzerlik gösterdiğini belirten Uğur Okulları Türkçe Ortaokul Bölüm Başkanı Handan Büke,

“Soru içeriklerinde; okuma becerisini ölçecek tarzda sorulara, görsel ve tablo yorumlama sorularına, Türk Dili becerisini ölçecek sorulara, mantık yorumlama sorularına ve görsel ile bütünleştirilmiş sorulara yer verilmiştir. Görsel soruları, hemen hemen sınavın yarısını oluşturacak şekilde kurgulanmıştır. MEB kazanımlarına genel anlamda - mantık yorumlama dışında- uyulmuştur. Sınavın genelinde öğrencinin sadece bilgisini değil, okuma becerisi, analiz etme, yorumlama ve muhakeme gücünü de sorgulayan sorulara yer verilmiştir. Soruların iki ya da üçü seçici, geriye kalanı kolay nitelikte sorulmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde genel olarak Milli Mücadele sürecinden sorular sorulduğunu belirten Uğur Okulları Sosyal Bilgiler Ortaokul Bölüm Başkanı Burcu Aksoy Sertkahya, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sınavda hem öğrencilerin kavram bilgisini yoklayan hem de paragrafı yorumlama gücünü ölçen sorulara yer verilmiştir. Ayrıca sorular açık ve net tarzda hazırlanarak bilgiyi sorgulamanın yanı sıra yorumlama yeteneği gerektirmektedir. Bazı ünitelerden sorulara yer verilmemiştir. Yayınlanan örnek sorular, harita soruları da içeriyordu, bu nedenle harita soruları sorulması da bekleniyordu. Ancak harita sorularına sınavda yer verilmemişti.”

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını değerlendiren Uğur Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ortaokul Bölüm Başkanı Mesut Özdemir, şu ifadelerde bulundu:

“Sınavdaki sorular yıl içerisinde MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik göstermektedir. Sınav sorularındaki konular eşit dağılım yapılarak hazırlanmaya çalışılmıştır. Sorular günlük hayatla ilişkilendirilerek kolay ve basit tarzda hazırlanmıştır. Bilgiyi sorgulamanın yanı sıra öğrencinin yorum yapma yeteneğini ölçmek amaçlanmıştır.”

İngilizce sorularını yorumlayan Uğur Okulları Yabancı Dil Ortaokul Bölüm Başkanı Çiğdem Acar, “İngilizce sorularının sene içerisinde MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla benzerlik içerisinde olduğu görülmüştür. Sorularda neden-sonuç gibi cümle düzeyinde ilişkinin aranması, tablo ve grafiklere dayalı yorum istenmesi geçen senelerde uygulanan sınavlardan farklı olarak dikkat çekicidir. Geçen seneki sınava kıyasla bir metne dayalı okuduğunu anlama sorularından ziyade kısa okuma sorusuna yer verilmiştir. Sorular yoğunluk olarak ilk üniteleri içermektedir. Genel olarak İngilizce sınavı incelendiğinde kolay ve orta düzeyde çoğunlukla olmak üzere, yoruma dayalı sorulardan oluşan bir sınav olduğu söylenilebilir” dedi.

Geometri sorularında somut modeller kullanıldığını ifade eden Uğur Okulları Matematik Ortaokul Bölüm Başkanı Zuhal Namlısoy, “ Problemlerin uzunluğu dikkatli okumayı, anlamlandırmayı ve odaklanmayı gerektirmektedir. Denklem problemleri gerçek hayata uygun modellerle zenginleştirilmiştir. Öğrencilerin doğru çözüme ulaşabilmesi, muhakeme gücünün iyi derecede olmasına bağlıdır ve sentez ve analiz basamağına ulaşabilen öğrenciler çok rahatlıkla soruları çözebilirler. Tanımları ve işlemlerdeki özellikleri bilen öğrencilerin zorlanmadan çözebilecekleri türden sorular da sorulmuştur. Düzenli ders tekrarı yapan, anlamadan hiçbir konuyu geçmeyen, pekiştirmek için de sürekli soru çözen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur. Ayrıca öğrencilerin yıl içerisinde yeni tarz soruları çözerek çalışma yaptıkları için geçen yıla göre daha başarılı olmaları beklenir. Bu sınavda matematik eleyici olmuştur” ifadelerinde bulundu.

Müfredat dışı soru sorulmadığını kaydeden Uğur Okulları Fen Bilimleri Ortaokul Bölüm Başkanı Filiz Polat ise, Fen bilimleri sorularına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Tüm ünitelerden soru sorulmuştur. Sınavda geçen seneki LGS’de olduğu gibi fen okuryazarlığının ön planda olduğu görülmektedir. Sınavdaki sorularda görsellerin yoğun olduğunu, deney düzenekleri, grafik ve tabloların kullanıldığını görmekteyiz. Bazı sorularda seçeneklerin çeldirici özellikte olduğunu görmekteyiz. Bu tip sorularda öğrenciler yanlış cevaba yönelmiş olabilirler. Yine bazı sorularda öğrenciler, sorunun içindeki verilen bilgiyi ve ipuçlarını yorumlayarak doğru cevaba ulaşabilirler. Sorular bilimsel düşünmeye teşvik eden, olaylar arasında bağlantı kurulmasını isteyen, yoruma dayalı ve günlük hayatımızdan örnekler verilerek hazırlanmıştır. Paragraf içeren soruların dikkatli okunması doğru cevaba ulaştıracaktır. Sınav genel olarak orta zorluktadır.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
google.com, pub-5691823233856454, DIRECT, f08c47fec0942fa0