HEYET RAPORU NEDİR? NASIL VE NEDEN ALINIR?

Heyet Raporu Nedir? Nasıl ve Neden Alınır?

HEYET RAPORU NEDİR? NASIL VE NEDEN ALINIR?

Heyet Raporu Nedir?

Devlet kurumları veya özel şirketler tarafından birçok işleme istinaden talep edilebilen heyet raporu, kişinin sağlığıyla ilgili profilini gösteren bir belgedir. Resmi evrak olarak ilgili kurum ve kuruluşlara sunulabilir. Kamu veya üniversite hastanelerinden alınabildiği gibi sağlık kurulu birimi olan özel hastanelerden de alınabilir. Heyet raporunun diğer adı da “sağlık kurulu raporu”dur. Rapor geçerliliği için en önemli nokta hastanenin tam teşekküllü olması ve hastanede sağlık kurulu biriminin olmasıdır. Bir hastanenin tam teşekküllü olması demek iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, kulak-burun-boğaz, nöroloji ve ruh sağlığı gibi birimlerin mevcudiyeti ve bu birimlerde uzman doktorların çalışıyor olması demektir. Spor, iş, seyahat, tazminat, askerlik, ilaç, tıbbi ürün, vergi muafiyeti ve benzeri birçok konudaki bazı işlemler için heyet raporu almak avantajlar sağlayabilir.

Heyet Nedir?

Heyet, Arapça kökenli bir kelimedir. Sözlük anlamı kurul veya konseydir. Daha detaylı bir anlatımla “bir işi yapmak veya yönetmek üzere seçilmiş ya da atanmış belli sayıda kişiden oluşan topluluk” şeklinde tanımlanabilir. Hastanedeki sağlık kurulu biriminde görev yapan hekim grubuna verilen ad olarak da açıklanabilir. Heyet raporlarında en az üç ayrı dal uzmanının imzasıyla birlikte hastane başhekiminin veya başhekim vekilinin imzası bulunur. Raporun muhteviyatına göre, ilgili branşlardan hekimlerin imzası gerekir. İçerikle alakasız branş hekimlerinin imzası olması durumunda ise bazı kurumlar tarafından kabul edilmez.

Heyet Raporu Nedir? Nasıl ve Neden Alınır?

Heyet Raporu Nasıl Alınır?

Heyet raporu alma süreci her hastane için genel olarak aynıdır. Hastanelerin yapısına göre bazı detaylar farklılık gösterebilir. Öncelikle hastanenin danışma bölümüne başvurarak heyet raporu istenildiğine dair bir dilekçe vermek gerekir. Bu dilekçede raporun neden istendiği ve rapor alındıktan sonra hangi işlemler için kullanılacağı mutlaka belirtilmelidir. Eğer danışma bölümünde “heyet raporu talep formu” varsa dilekçe yazmaya gerek kalmaz. Talep formunun ilgili bölümleri eksiksiz şekilde doldurulup teslim edilmelidir.

Başvuru belgesinin, sağlık kurulu birimine ulaştırılması gerekir. Çoğu zaman bu işlemi danışma bölümündeki çalışanlar yapar. Başvuruyu yapan kişi belgeyi danışma bölümüne teslim eder ve danışma bölümündeki çalışanlar da bu belgeleri sağlık kurulu birimine gönderir. Bazen de bu işlemin hasta veya yakını tarafından yapılması gerekir. Hastanenin kurallarına göre bu durum değişkenlik gösterebilir. Başvuru işlemiyle ilgili olarak danışma bölümünden detaylı bilgi alınabilir. Hastanedeki süreçlerin nasıl olduğu bilinirse işlemler daha kolay takip edilebilir.

Başvuru, sağlık kurulu birimine ulaştıktan sonra işlemle ilgili kayıt yapılır. Daha sonra, muhasebe birimine heyet raporu ücretinin ödenmesi gerekir. Çoğu hastanede heyet raporuyla ilgili ücret alınmaktadır. Rapor başvurusunu yapmadan önce danışma bölümünden, oluşabilecek tüm masrafları öğrenmekte fayda vardır. Böylece sürpriz ödemelerle karşılaşma ihtimali azalır.

Zaten hastanede yatan bir hasta için heyet raporu düzenlenmesi gerekiyorsa çoğu zaman ilk işlemleri hastanın doktoru üstlenir. Doktorlar bu şekilde sürece dahil olduğu zaman raporun hazırlanması biraz daha hızlı olabilir. Yatan hastalar için heyet raporu işlemleri hastanın taburcu olacağı zamana kadar ilgili doktorlar tarafından takip edilir ve tamamlanır. Hasta yakınları konuyla ilgili olarak hekimlerden veya sağlık kurulu biriminden bilgi alabilirler.

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra gerekli olan sağlık kontrollerine başlanabilir. Başvuruyu yapan kişiye, yetkililer tarafından, hastanenin hangi birimlerinde hangi testlerin ve muayenelerin yapılacağıyla ilgili bilgi verilmesi gerekir. Sonrasında, bu birimlere giderek işlemler yaptırılabilir. Eğer hasta o dönemde zaten hastanede yatıyorsa doktoru tarafından da yönlendirilebilir. Bu şekilde olursa işlemler daha hızlı ilerleyebilir. Hasta tamamen yatağa bağımlı haldeyse, hastane görevlileri çoğu zaman hastanın hastane içindeki transferi için yardımcı olurlar. Bu süreç her hastane için farklı olabilir. Çalışanların müsaitlik durumuna ve hastane kurallarına göre farklı uygulamalarla karşılaşmak mümkündür.

Tahlil ve muayene işlemleri tamamlanınca çıkan sonuçlar hastaya veya hasta yakınına teslim edilebilir. Bunların, ayrıca sağlık kurulu sekretaryasına da teslim edilmesi gerekir. Elden teslim edilmesi gereken evrakları hastanın kendisinin veya hasta yakının takip etmesi rapor sürecini hızlandırabilir. Bazı hastanelerde evraklar, diğer birimlerle dijital ortamda paylaşılır. Böyle olursa, işlemler çok hızlı bir şekilde tamamlanabilir. Tamamen veya kısmen dijital ortamda çalışan hastaneler mevcuttur. Buna dikkat ederek hastane tercih edilebilir.

Tüm evraklar, tamamlandıktan sonra “sağlık kurulu” tarafından incelenir. Kurulda görevli hekimlerin, hastanın sağlık durumuyla ilgili ortak kanaati rapor halinde düzenlenir ve imzalanır. İmza süreci kurul toplantısında tamamlanabildiği gibi, toplantıdan sonra hekimlerden tek tek imzaları alınarak da tamamlanabilir. Hekim imzaları tamamlandıktan sonra başhekimin de imzası alınır. Böylece rapor hazır hale gelmiş olur ve sağlık kurulu biriminden teslim alınabilir. Bu işlemlerin süresi hastanenin kurallarına ve işleyişine göre değişkenlik gösterir. Sağlık kurulunda görevli hekimlerden bir veya birkaçının ya da başhekimin izinli olduğu zamanlarda, imzası alınacak kişilerin izinden dönmesi bekleneceği için, raporun hazır olma süresi uzayacaktır.

Heyet Raporu İçin Hangi Belgelerin Tamamlanması Gerekir?

Heyet (sağlık kurulu) raporu aslında resmi bir belgedir. Birkaç farklı branştan hekimin imzaladığı, kişinin sağlık durumu konusunda hukuki karşılığı olan, devlet kurumları tarafından kabul edilen bir rapordur. Heyet raporu almak için başvuru sırasında bazı belgelerin ibraz edilmesi veya paylaşılması gerekir. Hastadan istenen belgeler şunlardır:

Kimlik kartı fotokopisi

3-4 adet vesikalık fotoğraf

Konuyla ilgili dilekçe

Başvuruyu yapabilmek için dilekçeyle birlikte diğer evrakların da hastaneye teslim edilmesi gerekir. Bazen, üniversite veya özel iştirak hastaneleri bu evrakların dışında farklı belgeler de istemektedir. Bunların neler olduğu hastanelerin danışma bölümlerinden öğrenilebilir. Raporun en kısa sürede hazırlanabilmesi için evrakların eksiksiz şekilde teslim edilmiş olması gerekir.

Heyet Raporunun Hazırlanması Ne Kadar Sürer?

Heyet raporu için başvuru yapıldıktan sonra, kişinin sağlık kontrolleri yapılır. Bu kontroller ve süreleri kişideki hastalıklara göre değişkenlik gösterir. Standart testlerin yanında hastalığa özgü testler de yapılabilir. Hangi hastalıklar için hangi testlerin yapılacağı önceden belirlenmiştir. Buna rağmen hekimlerin uygun görmesi durumunda farklı tetkikler de yapılabilir.

Sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra sonuçların raporlanması ve sağlık kuruluna iletilmesi gerekir. Sonuçların çıkması en iyi ihtimalle bir gün sürer. Ne kadar fazla çeşitte sağlık kontrolü yapılırsa süreç de o kadar uzun olur. Bu süreçler her hastane için değişkenlik gösterir. Çıkan sonuçlar sağlık kurulu birimine iletildikten sonra görevliler tarafından dosya şeklinde kurul toplantısına hazırlanır.

Kurul toplantısı, bazı hastanelerde haftanın belirli günlerinde bazılarında ise her gün yapılır. Toplantıda kararlar alınır. Başvuru yapan kişilerin sağlık durumlarıyla ilgili olarak heyet raporları oluşturulur ve heyet üyeleri tarafından imzalanır. Başhekimin de imzasıyla rapor yürürlüğe alınır. Bu sürecin tamamının kaç gün süreceğine dair net bir bilgi vermek zordur. Genellikle toplamda 1-2 günle 1-2 hafta arasında değişen süreçlerden bahsedilebilir. Ancak, heyet üyesi olan doktorların veya başhekimin hastanede bulunup bulunmama durumuna göre daha da uzun sürebilir. Örneğin, üyelerden biri yurt dışında bir kongreye gitmiş veya birkaç gün süreyle başka bir şehirde görevlendirilmiş veya izin almış olabilir. Bunun gibi standart dışı bir durum oluşursa heyet raporlarının hazırlanma süresi de uzayabilir. Özel hastanelerde, sağlık kurulu raporlarının hazırlanma süresi kamu ve üniversite hastaneleriyle kıyaslandığında genellikle daha kısadır.

Heyet Raporu İçin Ne Kadar Ücret Ödenir?

Heyet raporunu düzenleyen hastanenin ücret tarifesine göre ödenmesi gereken miktar farklılık gösterebilir. Raporunun neden alındığına, içeriğine, gerekli olan sağlık testlerine ve başvuran kişinin sigorta durumuna göre ücretler değişebilmektedir. En doğru ve güncel ücret tarifesi hastanenin danışma bölümünden öğrenilebilir. Ücretlendirme her hastanede farklı olabilir.

Birkaç farklı hastaneden fiyat alarak araştırma yapılabilir ve en uygun fiyatlı olan tercih edilebilir. Süre konusuna da dikkat edilmelidir. Bazı hastaneler diğerlerine göre daha uygun fiyatlı olabilir ancak raporu düzenleme süresi de bir o kadar uzun olabilir. İşlemin aciliyeti varsa raporu daha kısa sürede teslim edebilecek bir yer tercih edilmelidir. Kamu hastaneleri heyet raporu konusunda genellikle en uygun fiyatı veren yerlerdir. Fiyat, süre, içerik ve süreçle ilgili bilgileri en başından öğrenmek gerekir.

Heyet Raporu Neden Alınır?

Spor, iş, seyahat, tazminat, askerlik, ilaç, tıbbi ürün, vergi muafiyeti ve benzeri birçok konudaki bazı işlemler için heyet raporu almak avantajlar sağlayabilir.

Bazı sporcuların lisans sahibi olabilmesi için heyet raporu almaları gerekir. Bu durum her spor dalında zorunlu olmasa da çoğunda zorunludur. Uluslararası spor müsabakalarına katılırken de rapor gerekebilir.

Zorlu şartlarda çalışacak kişilerin sağlık durumunun işe uyumunu anlamak açısından heyet raporu istenmektedir. Bu durum, özellikle iş kazalarını azaltmak için uygulanmaktadır. Çalışmaya başlamadan önce bu raporun alınması ve iş yerine teslim edilmesi gerekir. Bazı şirketler yaptıkları işle ilgili yasal olarak zorunda olduğu için bu raporu isterken bazılar da yasal zorunluluk olmasa da şirket prosedürü nedeniyle istemektedir. Kişinin sağlık durumunun çalışma şartlarına uygun olup olmadığı bu rapor sayesinde anlaşılabilir.

Kurum veya kuruluşlarda çalışan kişilerin sağlık sorunlarından dolayı uzun süre izin almaları gerekirse heyet raporuna ihtiyaç duyulabilir.

Askerlik muafiyetiyle ilgili de heyet raporu gerekir.

Bazı ilaçların SGK tarafından ödenmesi için sadece reçetenin yeterli olmadığı durumlar vardır. Özellikle, uzun süre kullanılacak ilaçların SGK ödemesi için heyet raporu gerekebilir.

Geçici veya kalıcı şekilde tıbbi cihaz veya medikal ürün kullanacak hastaların SGK ödemelerinden faydalanabilmeleri için de heyet raporu almaları gerekir.

Başvuru esnasında hazırlanan dilekçede hangi konuya ilgili heyet raporu talep edildiği detaylı olarak yazılmalıdır. Her konuyla ilgili farklı sağlık testleri uygulanabildiği için en başından bu durumun ortaya konması gerekir. Ayrıca, raporun detayları da test sonuçlarına ve talep edilen konuya göre düzenlenir.

Heyet Raporuyla Vergi İndirimi Mümkün Müdür?

Engelli vatandaşların haklarıyla ilgili iyileştirmeler sonucunda bazı işlemlere vergi indirimi imkanı getirildi. Engel durumuna ve seviyesine göre farklı vergi dilimlerinden de bahsedilebilir. Vergi indirimiyle ilgili başvurular yapılırken heyet raporu ve engel seviyesini belirten engellilik raporu gibi belgeler istenir. Sadece heyet raporu yeterli olmayacaktır.

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
google.com, pub-5691823233856454, DIRECT, f08c47fec0942fa0