ŞPO’dan dönüşüm yapacak vatandaşlara ‘3. kişi’ uyarısı

TMMOB’ye bağlı Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, konutları dönüştürmek isteyen vatandaşlara 3. Kişi uyarısında bulundu.

ŞPO’dan dönüşüm yapacak vatandaşlara ‘3. kişi’ uyarısı

Oda tarafından yapılan açıklamada, “Yetkili kamu İdareleri tarafından, bedeli kurumca ödenmek üzere doğrudan temin veya ihale yoluyla yaptırılan imar planı çalışmalarında, işin yüklenicisi olan serbest planlama bürolarının veya bu bürolar adına 3.kişilerin, mülk sahiplerinden ücret veya hisse talep etmesi, herhangi bir kişisel çıkar ilişkisi kurması meslek etiğine aykırıdır. Ücret ve hisse vb. çıkarlar karşılığı daha avantajlı yapılaşma koşulları sağlanacağı vaadi aynı zamanda da gerçek dışıdır” denildi.

30 Ekim 2020 depreminin ardından, İzmir’de kentsel dönüşüm ve imar çalışmaları hız kazanmaya başladı.

Kamu kurumları ve belediyeler tarafından yapılan dönüşüm çalışmalarının yanı sıra binlerce vatandaş da bireysel dönüşüm için harekete geçti.

Ancak süreç içerisinde gerek yönetmelikler gerekse mevzuatlara tam hakim olunamaması nedeniyle mağduriyetler de yaşanmaya başladı.

Konuya ilişkin açıklama metni yayımlayan TMMOB’ye bağlı Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, vatandaşları hakları konusunda bilgilendirirken “çıkarcılık” konusunda da uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Yetkili kamu İdareleri tarafından, bedeli kurumca ödenmek üzere doğrudan temin veya ihale yoluyla yaptırılan imar planı çalışmalarında, işin yüklenicisi olan serbest planlama bürolarının veya bu bürolar adına 3.kisilerin, mülk sahiplerinden ücret veya hisse talep etmesi, herhangi bir kişisel çıkar ilişkisi kurması meslek etiğine aykırı olduğu gibi;

Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmeliğin 13.maddesinde yer alan
“c) Müellifler; üstlendikleri plânlama işinin kapsadığı plânlama alanının sınırları içinde, plânlama süresince, ilgili idare dışındaki kuruluşlar ve kişiler adına her ölçekteki ve türdeki plânları yapamazlar   ve parselasyon plânları düzenleyemezler. Aynı plânlama alanı sınırları içinde, ilgili idare dışında özel kişi veya kuruluşlara müşavirlik yapamaz, proje düzenleyemez, teknik sorumluluk veya fennî mesuliyet    üstlenemezler. Ancak, bitmiş olan plânlama işine ek yeni bir plânlama işi bu hükmün dışındadır.
d) Müellifler, plânlama yapılan alanın sınırları içinde, yalnız plânlama konusu ile ilgili olarak kamu görevlilerinin tâbi tutulduğu kanunî sınırlamalara, yasaklara ve sorumluluklara tâbidir.
e) Müellifler; plânlama çalışmalarını yürütürken objektif ve tarafsız davranmak, bilimsel ve teknik verilere göre hareket etmek zorundadırlar.
f) Plân kararlarının verilmesinde, hiçbir kişi ve kuruluştan, sözleşme kapsamı dışında herhangi bir aynî veya nakdî menfaat temin edilemez. Menfaat temin ettiği tespit edilenler hakkında kanunî işlem yapılır.”
hükümleri kapsamında hukuka aykırıdır.
Yukarıda belirtildiği gibi ücret ve hisse vb. çıkarlar karşılığı daha avantajlı yapılaşma koşulları sağlanacağı vaadi aynı zamanda da gerçek dışıdır. Bu gibi durumlarda; Anayasa, Kanun ve Oda Yönetmelikleri doğrultusunda mesleğin ve meslektaşların hak ve çıkarlarını, meslek etiğini korumak, planlama ve uygulamalarının, Planlama Esaslarına, Şehircilik İlkelerine ve Kamu yararına Uygun yapılmasını denetlemekle yükümlü olan Şehir Plancıları Odasına, bilgi ve belgelerle başvurulması halinde, kamu yararı ve yaratılan haksız rekabet nedeniyle diğer meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarının korunamaması yönüyle “Meslek Etik ve İlkeleri” doğrultusunda inceleme yapılacaktır. Konu, hem duyarlı meslektaşlarımızın hem vatandaşlarımızın bilgisine sunulur.”

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
google.com, pub-5691823233856454, DIRECT, f08c47fec0942fa0