AK Partili Nasır: İzmir kentsel dönüşümde geç kaldı

AK Parti İzmir Milletvekili Nasır, yüzde 80 dönüşüme ihtiyacı olan, yüzde 20 sağlıklı konuta sahip İzmir'in kentsel dönüşüm konusunda geç kaldığını hatırlatarak, bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dönüşümü siyasi bir risk olarak değerlendirdiğini ifade etti.

AK Partili Nasır: İzmir kentsel dönüşümde geç kaldı

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, depreme karşı alınabilecek önlemlerin ve depremlerin zararlarının en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Meclis Araştırması Komisyonunun raporu üzerine Mecliste önemli açıklamalarda bulundu. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Nasır, “Alt ve üst planları uyumsuz, merkezde hâlâ 5.000'lik planları tam olmayan İzmir'de Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliğini yeni onaylattı, dönüşümü siyasi bir risk olarak görüp 2012'den bugüne kadar 6306 sayılı yasayla tek bir daire yapmadı. 2005'ten bugüne kadar 73'üncü maddeyle sadece 700-800 daire yaptı. Can kayıplarına yol açan depremin olduğu İzmir de hükümetimiz 30 Ekim'de bütün kurumlarıyla dünyada örnek gösterilebilecek sosyal devlet anlayışıyla hareket etti. 06 Kasımda Cumhurbaşkanının katılımlarıyla 4.500 konut, 461 iş yerini teslim etmeye başlanacak, bu teslimler bir yıl içerisinde tamamlanacak” ifadelerini kullandı.

TOPLUMSAL HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Türkiye'nin aktif bir deprem ülkesi olarak sıklıkla yıkıcı depremlerle karşı karşıya kaldığını, can ve mal kayıpları nedeniyle toplumsal hayatı her yönüyle büyük ölçüde olumsuz olarak etkilendiğini kaydeden Necip Nasır, şöyle devam etti:

“Sürdürülebilir kalkınma için deprem gibi afet risklerinin azaltılmasına ilişkin politika ve tedbirlerin yer aldığı deprem zararlarını azaltmaya yönelik yol haritası niteliğindeki önemli plan ve strateji belgelerinin kalkınma planlarıyla birlikte aktif olarak uygulanır olması ve güncel tutulmasının ülkemiz için hayati öneme haizdir”

Nasır, “Depremlere dirençli bir toplum olması yolunda özellikle 1999 depremleri sonrasında ciddi ilerleme kaydetmiş olan afet yönetim sisteminin kurumsal organizasyonlar ve mevzuat güncellemesini içerecek şekilde daha da iyileştirilerek eş güdümün sağlanması ve bütüncül bir sürdürülebilir sistem olarak yürütülmesi gerekmektedir” dedi. 

İMAR PLAN ÇALIŞMALARI YAPILMALI

Nasır, komisyon raporunda belediyelerin kendi sınırları içerisinde yer alan depreme karşı güvenli olmayan yapılaşmanın yoğunlaştığı alanların evrensel planlama kriterleri doğrultusunda kentsel tasarım projeleriyle yenilenmesi, iyileştirilmesi, canlandırılması, tasfiyesi gibi uygulamaların geliştirilmelerine yönelik imar planı çalışmaları yapılmasının önemine dikkat çekildiğini dile getirdi; İzmirde bunun uygulanmasını umduğunu da kaydetti. 

DÖNÜŞÜM İÇİN FİNANSMAN OLUŞTURULMALI 

Kentsel dönüşüm ve dönüşüm konusundaki finansmanın oluşturulması konularında da değinen 
Necip Nasır, “İzmir'de yaşadığımız deprem sonrası sahada oluşan taleplerde ve Deprem Araştırma Komisyonunun 268 öneri içeren 522 sayfalık nihai raporunda komisyonun en önemli iki başlığı da kentsel dönüşüm ve kentsel dönüşüme finansal oluşturulması olmuştur. Kentsel dönüşümün mevcut bina stokunun depreme güvenli hâle gelmesi hususunda hayati öneme sahip olduğunu afet öncesi yapılan hazırlık ve zarar azaltma çalışmaları arttıkça afet sonrası faaliyetlere duyulan ihtiyaç ve ayrılan kaynak miktarı azalacaktır” diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR DEPREM FONU 

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, komisyon raporunda kentsel dönüşümün finansmanına ilişkin öne çıkan başlıkların deprem zararlarını azaltmaya yönelik politikaların hızlı bir şekilde uygulamaya konulabilmesi amacıyla gerekli mevzuat hazırlanarak merkezi yönetim bütçesinden ve muhtelif işlemlere konulacak vergilerden kaynak aktarılarak deprem başta olmak üzere afet risklerini azaltmaya yönelik çalışmalara finansman desteği sağlayacak, sürdürülebilir bir deprem fonunun oluşturulmasının gerekli görüldüğünü söyledi.

Milletvekili Necip Nasır, konu hakkında şu bilgileri verdi: “Komisyonun sonuç raporunda; ilgili mevzuatta düzenleme yapılarak deprem riski yüksek bölgelerdeki belediyelerin yıllık yatırım bütçelerinden yüzde 10 kentsel dönüşüm projeleri için ayırmaları sağlanması ve ayrılan kaynağın yerinde kullanılması için gerekli denetimler yapılması, Depreme karşı dayanıklı hâle getirilmek üzere yeniden inşa edilecek konutlara devlet tarafından sağlanacak krediyi geri ödeme imkânı olmayanların konutlarının oluşturulacak deprem fonundan kaynak sağlanarak kamu tarafından kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesinde hak sahiplerine ömür boyu ücretsiz kullanım hakkı tanınması ve varislerine ise öncelikli alım hakkı verilmesi vurgulandı. 6306 sayılı kanun kapsamında kullanılan güçlendirme kredilerinin miktarı ve vadesi artırılarak bu kredilere sağlanan faiz desteği oranının yükseltilmesinin, kentsel dönüşümün teşvik edilmesi amacıyla mülk sahiplerine verilen faiz desteği oranıyla kredi miktarının artırılması ve kredi vadesinin uzatılmasının, Kentsel dönüşümde faiz desteği verilen, kentsel dönüşüm kredilerinde anapara ve faiz ödemesiz bir dönemi ihtiva eden ödeme planı seçeneği getirilmesinin, inşaat maliyetlerinin bölgeden bölgeye farklılık göstermesi sebebiyle kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımında olduğu gibi faiz destekli kredi miktarında da bölgelerin sosyo ekonomik gelişmişlik durumuna göre belirlenmesinin, yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm projelerinde kullanmaları amacıyla emlak vergisi gelirlerinden belli oranda pay ayrılması için gerekli düzenlemeler yapılması gibi değerlendirmeleri ve önerileri önemli başlıklar olarak içermektedir” 

YATAY MİMARİYE ÖNEM VERİLMELİ 

Milletvekili Nasır, “Afet riskinin bertaraf edilerek sağlıklı ve güvenli kentler oluşturulmasının yanı sıra yeni yapılacak yerleşim alanlarında yatay mimariyi destekleyici politikalar geliştirilmesi ve bu çerçevede mahalle kültürünün devamının sağlanmasına önem verilmelidir. Afet riskinin bertaraf edilerek sağlıklı ve güvenli kentler oluşturulmasının yanı sıra yeni yapılacak yerleşim alanlarında yatay mimariyi destekleyici politikalar geliştirilmeli, bu çerçevede mahalle kültürünün devamının sağlanmasına önem verilmelidir” dedi.

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
google.com, pub-5691823233856454, DIRECT, f08c47fec0942fa0