2023 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'ye sunuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 660 milyar 901 milyon TL açık için net borçlanma yapılacağı belirtilerek TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 2022 yılı bütçesi için 278 milyar TL açık öngörülmüştü. Ancak haziran ayında 2022 yılı için 880 milyar TL’lik ek bütçe kabul edilmişti.

2023 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'ye sunuldu

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM’ye sunuldu.

2023’TE 660 MİLYAR 901 MİLYON TL BÜTÇE AÇIĞI TAHMİNİ İLE SUNULDU

Teklife göre; 2023 yılında öngörülen giderler toplamı 4 trilyon 423 milyar 341 milyon 574 bin TL olacak. Bütçe teklifinde öngörülen gelir ise 3 trilyon 762 milyar 439 milyon 808 bin TL oldu. Buna göre bütçe gideri ile geliri arasındaki fark olan 660 milyar 901 milyon 766 bin TL ise net borçlanma yapılarak kapatılacak. Bütçe açığının gayri safi mili hasılaya oranının yüzde 3,5 olarak öngörüldüğü bilgisi de teklifte yer aldı.

GEÇEN YILKİ TEKLİFTE ÖNGÖRÜLEN AÇIK 278 MİLYAR TL İDİ

Geçen Yıl TBMM’ye sunulan 2022 yılı bütçesinde ise giderler 1,75 trilyon TL, gelirler ise

1,472 trilyon TL idi. Geçen yılki bütçe teklifinde ve kabul edilen bütçede öngörülen açık 278 milyar TL idi. Ancak ödenek bittiği için Cumhurbaşkanlığı’nın ek bütçe teklifi TBMM’ye sunulmuş ve 30 Haziran 2022’de; genel bütçe kapsamındaki idareler için 817 milyar 271 milyon lira, özel bütçeli idareler için 63 milyar 203 milyon lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ek ödenek kabul edilmişti.

Bütçe teklifinde hedeflerler arasında; “Kamu mali yönetiminde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının artırılması için vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temelinde vergi tabanının genişletilmesini ve gönüllü uyumun artırılmasını sağlamak, kamu gelirlerine yönelik tahsilat performansını artırmak ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye kararlılıkla devam etmek” de yer aldı.

Bütçe teklifinde yer alan kimi hedefler de şöyle:

VERİMSİZ HARCAMA ALANLARININ TASFİYESİ

- Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanlarını tasfiye etmek, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesini sağlamak,

EĞİTİMDE KÖKLÜ REFORM

- Eğitim sisteminde yapılacak köklü reformlar ile eğitimin kalitesinin artırılmasını sağlamak ve rekabetçi üretim ve verimlilik için gerekli olan becerilere sahip iş gücünü yetiştirmek, ülkenin beşeri sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla okullar arası başarı farklarını azaltarak ve okul öncesi eğitimi yaygınlaştırarak eğitimde fırsat eşitliğini artırmak, temel eğitimi güçlendirmek, tüm kademe ve sınıf seviyelerinde öğretmenlerin mesleki gelişimlerini iyileştirecek eğitimleri çeşitlendirerek yaygınlaştırmak,

SAĞLIKTA BİRİNCİ BASAMAK HİZMETİ GÜÇLENDİRMEK

- Sağlık harcamalarında etkinliğin sağlanması için arz ve talep yönlü düzenlemeleri hayata geçirmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirerek sağlık sistemi içindeki etkinliğini artırmak, sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin gereksiz kullanımı önlemek üzere ilaç, tıbbi cihaz ve tedavi harcamalarını daha akılcı hale getirmek,

TARIMDA GİRDİ MALİYETİNİ AZALTMAK

- Tarımsal destekleri üretimde verimliliği ve kaliteyi artıracak şekilde tahsis etmek, başta tohum, gübre, yem, mazot ve ilaç olmak üzere tarımda girdi maliyetlerini azaltmak, finansman yükünü hafifletici, teknoloji odaklı dönüşümü sağlayıcı programları uygulamak, stratejik tarım ürünlerinde hedef yeterlilik oranlarında üretimin tesis edilmesi suretiyle gıda arz güvenliğini sağlamak ve çiftçi gelirlerinin üretimin sürdürülebilirliğini temin edecek şekilde belirlenmesine devam etmek,

- Tarım arazilerinin amacı dışında kullanımının önüne geçilmesine, ekilebilir arazilerin üretime kazandırılmasına, sulanabilir alanların artırılmasına ve sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları sürdürmek,

ENERJİDEKİ YÜKSEK ARTIŞI DAR GELİRLİYE YANSITMAMA POLİTİKASI

- Enerji fiyatlarında meydana gelen yüksek artışların başta dar gelirliler olmak üzere nihai tüketiciye yansıtılmaması politikasını sürdürmek,

- Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini güçlendirmek."

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
google.com, pub-5691823233856454, DIRECT, f08c47fec0942fa0