Düzenleme özetle şöyle:

*EYT’lilerin istihdamda kalması için verilecek teşvike hak kazanmak için çalışana ilk defa emekli aylığı bağlanması ve işverenin süresi geçmiş sigorta primi borcu olmaması istenecek. Bir başka işletmesinden SGK’ya prim borcu olan işveren, borçsuz işletmesi için de prim desteği dışında tutulacak.

*Düzenleme kapsamında, prime esas kazanç tutarı 30 bin TL olan bir EYT’li çalışanın, işverence ödenmesi gereken 8 bin 106 liralık sosyal güvenlik destek priminin bin 501 lirası devlet tarafından karşılanacak. Böylece işveren, 8 bin 106 lira yerine 6 bin 605 lira prim ödeyecek. Yeniden işe giren EYT’linin çalıştığı süre boyunca işveren bu teşvikten yararlanacak. Teşvikten yararlanan işverenlerin gereken şartları taşıyıp taşımadıkları her ay düzenli olarak kontrol edilecek ve haksız yararlanılan teşvikler cezasıyla geri tahsil edilecek. Ancak bu durumdaki çalışanın aynı işverenin başka işyerine nakledilmesi halinde indirim hakkı sona erecek.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı! Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı!

*Düzenlemeden, özel sektöre ait işyerlerinde çalışan sigortalılar ile ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışan sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecek.

*Sandık statülerine tabi personel istihdam eden bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birlikler; bu personel için sosyal güvenlik destek primi indiriminden faydalanamayacak. Devlet tarafından karşılanan prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider olarak gösterilemeyecek.

Editör: TE Bilisim