Elektrik akımı faciasında yeni gelişme... 20 kişi gözaltında! Elektrik akımı faciasında yeni gelişme... 20 kişi gözaltında!

Yayınlanan makalesinde Kasapoğlu, sosyal belediyeciliği “Belediyelerin altyapı ve çevre düzenlemesi gibi geleneksel hizmetlerinin ötesine geçerek, yerel toplulukların sosyal refahını artırmaya yönelik gerçekleştirdiği çeşitli politika ve uygulamaları içeren bir yaklaşım.” olarak nitelendirirken, belediyelerin sadece fiziksel çevreyi düzenlemekle kalmayıp, aynı zamanda sosyal adaleti ve eşitliği sağlamak, dezavantajlı grupları desteklemek, toplumsal katılımı teşvik etmek gibi sosyal hedeflere odaklanmasını da merkeze aldığını vurguladı.

Sosyal Belediyeciliğin fonksiyonları

Kasapoğlu makalesinde, sosyal belediyecilik kavramının fonksiyonlarını Toplumun Sosyalleştirilmesi, Toplumun Yönlendirilmesi, Dezavantajlı Gruplara Destek, Toplumun Refahını Artırma olarak 4 ana başlığa ayırırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda, hayata geçirdiği en önemli hamlelerden birinin sosyal belediyecilik anlayışı olduğunun altını çiziyor. Kasapoğlu; “Ortaya konulan bu vizyon uyarınca Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti, ‘insan odaklı ve hizmet temelli’ bir yaklaşımı benimsemiş ve ‘hizmet ve proje söylemlerini önceleyen’ politika stratejileri inşa etmiştir. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." ilkesi bir düstur olarak merkeze alınmış, özgün yerel yönetim modeli olarak adlandırılan "AK Parti Belediyeciliği" bu bağlamda vatandaşlarımıza sunulmuştur.” diye yazdı. Sosyal meseleleri konu alan makalesinde; “Sosyal yardımlar, dezavantajlı kesimin gözetilmesi, burs, eğitim, kültür, sanat, spor, sağlık ve sosyal faaliyet alanlarında etkin üretim gibi çalışmalar, merkezi yönetimle eşgüdümlü olarak yerel yönetimler tarafından da ifa edilmeye başlanmış, sosyal devlet anlayışının gereklilikleri yerel yönetimlerin güçlü desteğiyle başarılı bir şekilde uygulanmıştır. AK Parti bu anlamda siyasi tarihimize adeta bir kilometre taşı belirlemiştir. AK Parti belediyelerinin sağladığı sosyal yardımlar, ücretsiz evde sağlık hizmetleri, öğrenci bursları, barınma hizmetleri, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar, sosyal alanların çoğaltılması, yeşil ve doğa dostu uygulamalar, yaşlılarımıza yönelik sosyal alanlar ve faaliyetler, meslek edindirme kursları, kadınlarımızın üretiminin desteklenmesi çalışmaları, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerinde gerçekleştirilmiştir. AK Parti’ye oy vermeyen kesime de hizmeti götürmek, hizmetlerde seçmen ayrımı yapmamak, belediye hizmetlerinden herkesin, eşit şekilde faydalanmasını temin etmek en temel prensip olmuştur. AK Parti iktidarının sosyal devlet anlayışının dinamosu, sosyal belediyecilik stratejisidir ve merkezi yönetimle ahenk içerisinde bu strateji, 2002’den bu yana başarıyla uygulanmıştır.” diyerek partisinin belediyecilik anlayışına vurgu yaptı.

2024 Yerel Seçimleri; “Türkiye Yüzyılı Şehirleri”

Kasapoğlu, ‘AK Partinin Sosyal Belediyecilik Yaklaşımı’ başlıklı bir makalesini; “AK Parti Belediyeciliği, sadece iktidar belediyelerinin hizmetlerini kapsamamış, bu anlayış muhalefetin yönettiği belediyelerce de model olarak ele alınmıştır. 2024 Yerel Seçimlerine geldiğimizde ise güven veren, hayatı kolaylaştıran, değer üreten, vatandaşının daima yanında olan belediyecilik prensibi ‘Gerçek Belediyecilik’ mottosuyla kavramsallaştırılmıştır. Gerçek Belediyecilik bir vaat, bir iddiadır. Çünkü diğer belediyelerin taklit ettiği modelin orijinali AK Parti Belediyeciliğidir. ‘Gerçek Belediyecilik’ söylemi, modeli taklit edenlere karşı bir cevap olma özelliği taşımaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla gerçekleştirilen sosyal belediyecilik anlayışı, hem felsefik, hem teknik, hem de uygulanabilirlik anlamında insanı önceleyen, gerçek bir belediyeciliktir. Ülkemizin yeni yüzyılda vurguladığı sağlam yürüyüş, bu anlayışla hedefe ulaşacaktır. Türkiye Yüzyılı’nın ilk seçimleri olan 2024 Yerel Seçimleri’yle ‘Türkiye Yüzyılı Şehirleri’ profili vücut bulacak ve 2002’den bu yana defalarca kez ispat edilen ‘yerelden kalkınma hamlesi’ bir kez daha ülke refahımızın ve sosyal hayatımızın geliştirilmesinde öncü olacaktır. AK Parti’nin en güçlü olduğu yerel hizmet alanlarından biri olan sosyal belediyecilik alanı, ‘duyarlı ve kapsayıcı’ bir niteliktedir. Bu bağlamda aile, kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli gibi çeşitli sosyal gruplar, huzurlu toplumsal yapı içerisinde ‘gerçek sosyal belediyecilik’ yaklaşımıyla en nitelikli hizmetleri almaya devam edecektir.” sözleriyle tamamladı.

Editör: TE Bilisim