Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) fonları tüm bankaların vadeli veya vadesiz mevduat ile özel cari ve katılma hesaplarında değerlendirilebilecek. Söz konusu fonlar, vadeli veya vadesiz mevduat olarak sadece kamu bankalarında değerlendirilebiliyordu.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Afet Sigortaları Kurumu çalışma esasları yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğine göre, DASK fonlarının yatırıma yönlendirilmesinde Borsalarda işlem gören menkul kıymetlerin alım satımı Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) yetkilendirilmiş kuruluşlar nezdinde açılan hesaplar üzerinde veya borsa kanalıyla yapılacak.

ABD'den Türkiye-Suriye açıklaması: Karşıyız ABD'den Türkiye-Suriye açıklaması: Karşıyız

Yeni düzenlemeye göre, tek bir ihraççının sermaye piyasası araçlarına yatırılabilecek tutarın DASK fonlarının yüzde 15'ini geçemeyeceğine ilişkin sınır, Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Hazine ve Maliye Bakanlığı varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen finansal varlıklar için uygulanmayacak.

Editör: TE Bilisim