Atakent'teki o planlara ilişkin mahkemeden yeni karar

Karşıyaka Atakent Mahallesi’nde bulunan arazinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından statüsünün değiştirilmesiyle ilgili imar planı, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin açtığı dava sonucu mahkeme tarafından iptal edildi.

Atakent'teki o planlara ilişkin mahkemeden yeni karar

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında, Karşıyaka Atakent Mahallesi 9846 ada, 1 parselde bulunan “Spor alanı” statüsündeki alanın İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından değiştirilerek “özel eğitim alanı” yapılmasına ilişkin imar planı değişikliği, kentte uzun süre tartışmalara neden olmuştu.

Bilfen Koleji'ne ait olan arazideki plan değişikliğiyle ilgili karar, TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından kamu yararı gözetmediği gerekçesiyle yargıya taşınmıştı. Odanın itirazını değerlendiren İzmir 4. İdare Mahkemesi, geçtiğimiz Kasım ayında mahkeme, imar planıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Öte yandan planla ilgili mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararından yaklaşık 3 ay sonra yeni bir gelişme daha yaşandı. Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, mahkemenin planları iptal ettiğini duyurdu.

Konuyla ilişkin odadan yapılan yazılı açıklamada mahkemenin verdiği iptal kararının gerekçelerine yer verilirken Büyükşehir Belediyesi'ne de "Alanın ivedilikle “Spor Alanı” kullanım kararına çevrilmesi konusunda işlem yapmaya davet ediyoruz" çağrısı yapıldı.

Odanın açıklaması şu şekilde:

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 tarih ve 05.487 sayılı kararı ile uygun görülerek, Başkanlık Makamınca 06.08.2020 tarihinde onanan Karşıyaka İlçesi, Atakent Mahallesi, 9846 ada, 1 parselin “Spor Alanı” kullanım kararının “Özel Eğitim Alanı” ve “Park ve Yeşil Alan” olarak düzenlenmesine ilişkin Bakanlığın NİP-35858679 işlem numaralı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle açtığımız dava sonucunda plan değişikliği, İzmir 4. İdare Mahkemesinin 2020/1440 Esas, 2021/2248 Kararı ile iptal edilmiştir.

Dava sonucunda hazırlanan bilirkişi raporu ve alınan mahkeme kararında;

*Dava konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporunda yer verilen görüş ve değerlendirmelerin; şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı ve imar mevzuatı çerçevesinde imar planı değişikliğini meşru kılmaktan uzak olduğu,

*Plan Açıklama Raporunda; plan değişikliğinin gerekçesi olarak belirtilen dava konusu parselin özel mülkiyette bulunmasının ve bugüne kadar kamulaştırılmamış olmasının da şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı ve imar mevzuatı açılarından plan değişikliğini zorunlu kılacak teknik ve nesnel gerekçeleri oluşturmadığı,

*Konuya ilişkin ilgili kurumların uygun görüşlerinin de plan değişikliği ile alanda öngörülen kentsel fonksiyonun değiştirilmesi için yeterli gerekçeyi oluşturmadığı ve dava konusu alandaki “Spor Alanı” plan kararının kaldırılmasını zorunlu kılacak bir gerekçe bulunmadığı,

*Plan Değişikliği ile kaldırılan “Spor Alanı” için aynı etki alanı içerisinde eşdeğer büyüklükte “Spor Alanı”nın da ayrılmamış olduğu,
şeklindeki gerekçeler doğrultusunda dava konusu işlem iptal edilmiştir.

TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak kamusal alanlarımızın korunması konusunda verdiğimiz hukuki mücadele ve açtığımız dava sonucunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan hukuka, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı nazım imar planı değişikliği mahkeme kararıyla iptal edilmiştir. Bu aşamadan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni söz konusu alana ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme kararlarında yer alan hususları dikkate alarak alanın ivedilikle “Spor Alanı” kullanım kararına çevrilmesi konusunda işlem yapmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
google.com, pub-5691823233856454, DIRECT, f08c47fec0942fa0