İZMİR BÜYÜKŞEHİR'DE MİLYARLIK İHALE YOLSUZLUĞU MU?

İzmir Büyükşehir'de milyarlık ihale yolsuzluğu mu?

İZMİR BÜYÜKŞEHİR'DE MİLYARLIK İHALE YOLSUZLUĞU MU?
23 Nisan 2021 Cuma 17:22

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğü’nden 19.03.2021 tarihinde yapılan açıklama ile ‘’Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan deniz ve kara yetki sahalarında her türlü yerli ve yabancı bandıralı deniz araçlarına ait atıkların alınması, atık kabul tesisinin kurulması ve işletilmesi için 18 Mart 2021 tarihinde ihale yapıldı. İhale sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDOĞA A.Ş. ve İZBETON A.Ş.’nin içinde bulunduğu 4 firmadan oluşan iş ortaklığı yüklenici olmaya hak kazandı. Yüklenici ile yapılacak sözleşmenin ardından başlayacak çalışmalar kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanında bulunan liman, iskele, rıhtım, yat limanı, şamandıra, tersane, demir yerleri, balıkçı barınaklarından karadan ve denizden atıklar toplanacak ve toplanan atıkların bertaraf ve geri kazanımına kadarki tüm süreç yürütülecek. Atık kabul tesisinin kurulması ile ilgili de çalışmalara başlanacak.’’  denildi.

Ege Ajans olarak bizler de bu basın açıklamasını sevindirici bir adım düşüncesiyle haber yapmıştık. Ancak, okuyucularımızdan gelen haber ve ihbarlar sonrası bu çok önemli işin FETÖ İLTİSAKLI olduğu iddia edilen, sadece BER ÇEVRE firmasının tarif edildiği, katılımı ve rekabeti engelleyici, adrese teslim bir teknik şartname ile 29 yıllığına, BER ÇEVRE firmasının baş aktör olduğu yüklenici ortaklığına verileceğini öğrendik. Konuyu takip eden haber editörümüz Berfin Hanım, tüm çabalarına rağmen diğer iki firmanın adını belediye yetkililerinden bir türlü öğrenemese de okuyucularımız adı açıklanmayan firmanın BER ÇEVRE olduğunu ihbar etmiş durumdalar.

22.04.2021 tarihli yazımızda okuyucularımızın FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNE KAYNAK MI AKTARILIYOR endişesini haberleştirdik. Devamında yine okuyucularımızın isteği doğrultusunda adrese teslim ihale şartnamesini ayrıntılı olarak yazacağımızı söyledik.

BU GÜNKÜ İHALE KONUMUZ İŞİN HORTUM KISMI VE MADDİ BOYUTU

İhale teknik şartnamesinde işin yıllık tahmin edilen bedeli 2.745.720TL gösterilmiş.

Rakam olarak küçük gösterilen bir ihaleye İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük iki şirketi İZBETON A.Ş., İZDOĞA A.Ş. ve adı açıklanmayan, bundan böyle ‘’İSTANBULLU FİRMALAR’’ diyeceğiz toplam 4(DÖRT) firma iş ortaklığı yaparak tek bir teklif vermişler. BER ÇEVRE firmasını tarif eden teknik şartnameden dolayı da başka çevre firmalarının ihaleye katılması mümkün olmamış.

Neredeyse doğrudan temin yapacaklarmış diyeceğimiz bir rakamla; yıllık birkaç yüz milyonluk iş basit ve önemsiz gibi gösterilmiş, MİLYARLIK İHALE YOSUZLUĞU YAPILMIŞ ve 29 YIL SÜRECEK TARİHİ HORTUM BU ŞEKİLDE GİZLENMİŞTİR.

Haber arasında ihaleye katılan İZDOĞA A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Ersagun YÜCEL ve eski Yönetim Kurulu Başkanı Erdal İZGİ’ye de soralım

Soru 1: Yıllık 2.745.720TL tahmini bedeli nasıl hesapladınız?

Soru 2: Bu işe bütçeniz mi yetmedi neden sadece kendiniz yapmadınız?

Soru 3: İstanbullu Firmalar kim?

Soru 4: İstanbullu firmaları nasıl seçtiniz, nasıl belirlediniz?

Soru 5: Hangi oranda İstanbullu firmaları ortak ettiniz, bunda yasal gerekçe neydi? Belediye şirketleri göstermelik kullanılıp, büyük pay İstanbullu firmalara mı verildi?

Soru 6: Belediye firmaları dışında firma kullanmadaki amaç, gizlenen bu büyük gelir üzerinden birilerinin çıkar sağlaması olabilir mi?

Soru 7: Neden açık ihale yapmadınız?

Soru 8: Neden ihaleyi canlı yayınlamadınız?

İşin yapılması durumunda yıllık gelir belki bu rakamın seksen yüz katı olacak. Şimdi teknik bir konu olduğu için bazıları bu nasıl olur diyecek. Tane tane anlatacağız.

Limanlarda gemi atıkları ‘’Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ’’ uyarınca toplanır. Tüm kıyı tesisleri ve limanlarda bu ücret tarifesi geçerlidir. Gemiler limanlara girdiğinde atıkları olsun olmasın bu tarife üzerinden büyüklüklerine göre atık toplama katkı bedeli olarak limanlara para öderler. Bu işi Büyükşehir Kanunu’na göre büyükşehirlerde belediyeler yapar. Belediye yapmazsa kıyı tesisleri kendileri tesis kurar ve yaparlar. Ancak, Büyükşehir Belediyeleri istedikleri zaman bu yetkilerini kullanabilirler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmit Büyükşehir Belediyesi hali hazırda bu işi kendisi yapan belediyelerdir. Tüm kamu ve özel limanlarda yabancı gemilere de hizmet verildiği için  EURO üzerinden uluslararası bu ücret tarifesi geçerlidir.

İzmir Deniz Ticaret Odası, İzmir Liman Başkanlığı, Aliağa Liman Başkanlığı, Aliağa Deniz Ticaret Odası, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü , Çevre Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’na sorulsun…???

YILDA İZMİR LİMANLARINA VE DEMİR SAHALARINA KAÇ GEMİ GELİYOR?

BU İŞİN YILLIK GELİRİ NE OLUR?

Sadece İzmir Limanı’na yıllık 2000 üzeri gemi gelmektedir. Aliağa Limanları, Gemi Söküm Tesisleri, marinalar, balıkçı barınakları demir sahalarında bekleyen gemiler ve seyir eden gemiler düşünüldüğünde irili ufaklı yıllık en az 20.000 adet gemiye atık toplama hizmeti verilecek bir ihaledir bu iş.

Yılda 20.000 adet gemiye hizmetin bedeli 2.7 milyon civarı mı olacaktır?

Üstelik toplanan atıkların geri dönüşümünden elde edilecek gelir de gizlenmiştir, onun hesabı ortada yoktur. Toplanan atıkların da ihale yolu ile ayrıca satılması gerekir. İstanbul ve İzmit Büyükşehir Belediyeleri bu işi böyle uygulamakta ve çok büyük atık gelirleri elde etmektedir.

Toplamda yat ve balıkçı tekneleri dahil 20.000 hizmet verilecek gemi adeti, gemi söküm tesislerine gelecek gemilerin atıkları ve toplam hizmet verilen gemilerin atıkları ve yük artıkları dikkate alındığında yıllık tahmini gelir en az 200.000.0000TL’dir(İKİYÜZMİLYONTL). İzmir Büyükşehir Belediyesi 29 yılda en az 5,8 MİLYAR TL para kaybedecektir. Bu para haksız şekilde birilerinin kasasına cebine gidecektir.

Milyarlık iş, 29 yıllığına adı gizli iki firmanın yüzü suyu hürmetine adrese teslim ihale edilmiş, rekabet ve katılım engellenmiş olup ihalenin iptal edilmemesi durumunda telafisi imkansız kamu zararı ortaya çıkacaktır.

EGE AJANS OLARAK MİLYARLIK İHALE YOLSUZLUĞUNA DUR DİYORUZ!

TÜYÜ BİTMEDİK YETİMİN KAMU HAKKINI, KİM OLDUĞU KİME HİZMET ETTİĞİ BİLİNMEYEN FİRMALAR ARACILIYLA HORTUMLANMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ!

Adrese teslim teknik şartnamenin diğer detayları hakkında okuyucularımızdan gelen istekler doğrultusunda yazmaya devam edeceğiz.

ÜCRET TARİFESİNİN UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1 - Ülkemiz limanlarına gelecek olan gemiler ile karasularında atık vermek isteyen uğraksız gemiler, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 2006/6 sayılı Gemi Atıklarının Bildirimi ve Haberleşme Genelgesi’ne uygun olarak bildirim yapmak zorundadırlar.

2 - Tüm gemiler, liman atık alım tesislerince verilen hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli katkıyı sağlarlar. Bunun için Ek-1’in birinci kısmında belirtilen oranlarda sabit ücret ödenmesi zorunludur.

3 - Sabit ücret ödeyen gemiler Ek-1’in birinci kısmında belirtilen tür ve miktardaki atıkları ücretsiz olarak verebilirler. Belirtilen atık türleri ve miktarlar dışında verilecek atıklar için, Ek-1’in ikinci kısmında belirtilen m3 başına ücret alınır.

4 - Devlete ait olup ticari olmayan hizmet gemileri, maksimum 12 yolcu kapasitesi olan yat ve tekneler, liman sınırları içinde tarifeli sefer ile yolcu taşıyan gemiler ile kabotaj hattında çalışan gemiler sabit ücret ödemezler. Uğraksız geçen gemilerin talepleri halinde atık tür ve miktarına bakılmaksızın Sabit Ücrete Tabi Ücret alındıktan sonra ilave vereceği atığın tür ve miktarına göre m3 başına ücret tarifesi uygulanır.

5 - Kabotaj hattındaki; 150 groston ve altı tankerler ile 400 groston altı diğer gemilere atık türüne göre Ek-1’in ikinci kısmında belirtilen m3 ücretinden %25, devlete ait olup ticari olmayan hizmet gemileri, maksimum 12 yolcu kapasitesi olan yat ve tekneler, liman sınırları içinde tarifeli sefer ile yolcu taşıyan gemilere atık türüne göre Ek-1’in ikinci kısmında belirtilen m3 ücretinden %50 indirim uygulanır.

6 - Ülkemiz limanlarına gelen bir gemi sabit ücreti ödedikten sonra başka bir limana giderek atık vermek istemesi durumunda Ek-1’in birinci kısmında belirtilen Sabit Ücret Tarifesi uygulanmaz. Bu gemilerin verdiği atığın, Ek-1’in ikinci kısmında belirtilen m3 başına ücreti ödenir. Bu durum, geminin limandan ayrılmadan tekrar atık vermek istemesi durumunda da uygulanır.

7 - Ülkemiz limanlarından sefere çıkıp yurt dışındaki limanlara giden ve 48 saat içinde tekrar Ülkemiz limanlarına gelen gemilerden sabit ücret alınmaz. Bu gemiler, verdiği atık türüne göre Ek-1’in ikinci kısmında belirtilen m3 başına ücret öderler.

8 - Atıkların açıkta alınması durumunda, slop ve kirli balast haricindeki diğer atıkların ücretleri %30 artırılarak uygulanır. Slop ve kirli balastın açıkta alınma ücreti 5 €/m3’tür.

9 - Limana veya platforma yanaşmış gemilerden ve limana veya platforma teknik nedenlerden dolayı yanaşamayan gemilerden atık alma gemisi ile atık alınması durumunda, açıkta atık alınma tarifesi uygulanmaz.

10 - Mesai saatleri Pazartesi - Cumartesi 08:00 - 17:00 arasıdır.

11 - Mesai saatleri dışında, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde sabit ücret dışındaki tarifeler %25 zamlı olarak uygulanır.

12 - Atık alım hizmetlerinin, atık veren gemi veya liman işletmesi kusuru nedeniyle aşağıda belirtilen süreleri aşması durumunda kusurlu taraf diğer tarafa fazladan geçen her bir saat için ilave 40 € ücret öder. Açıkta verilen atık alım hizmetlerinde süre kısıtlaması yoktur.

Atık alımına başladıktan sonra;

- slop

10 saat,

- atık yağ

2 saat,

- kirli balast

10 saat,

- zehirli sıvı atık

4 saat,

- sintine suyu

4 saat,

- pis su

4 saat,

- slaç

4 saat,

- çöp

1 saattir.

13 - Bu tarifede belirtilen tüm ücretler üst sınır olup, tarife dışında herhangi bir ad altında ücret alınamaz. Sabit ücret hariç, bu tarifede belirtilen diğer ücretlerden maksimum %40 indirim yapabilir.

14 - Ücret tarifesinde yer almayan MARPOL EK-I kapsamında kalan katı slaç ve MARPOL EK-II atıkların alımı taraflarca belirlenir. Anlaşmazlık durumunda ilgili Valiliğin belirleyeceği ücret uygulanır.

15 - Atık alım hizmet ücreti banka aracılığı ile yatırılır/tahsil edilir.

16 - Muafiyet belgesi verilen ve atık alımı yapmayan limanlar sabit ücreti alır ve anlaşma yaptığı limana verirler.

17 - Limanlar, atık alım hizmetlerini veren gemi veya diğer araçlardan herhangi bir isim altında ücret alamazlar.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hasan çelik - 3 hafta önce
Haniya şefaflık nerede CHP genel başkanı bizim belediyelerde herşey kamera karşısında halka açık oturum açık ihale yapılır diyordu bunun neresi şeffaf hükümete kızan ana muhalefet iktidara gelse demeki kamera arkasında kim bilir neler yapar ben bu ilde yaşayan bir brey olarak hakkımı arıyacam ve bunun takipçisi olacağımıda burdan bildiririm sayın tunç başkan çıkıp bir tv programında açıklama yapsın buna genel başkan saın kılçtaroğlu dahil bu nasıl bir ihaledir asla kabul edilemez
Avatar
Gül - 3 hafta önce
İzmir Büyük sehir belediyesinden böyle bir şey beklemezdim bu kadar işsiz varken intihar eden insanlar varken bare bu parti de böyle şeyler olmasaydı umarım doğru değildir