Tabip Odası o hekimler için acil çözüm bekliyor

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, oda olarak acil servis hekimleri ile yaptıkları anket çalışmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Çamlı, acil servis hekimlerinin ağır koşullar altında çalıştığını ve sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet vakaları nedeniyle güvenlik kaygısı yaşadığına dikkat çekerek, sorunlarla mücadele için acil çözüm çağrısında bulundu.

Tabip Odası o hekimler için acil çözüm bekliyor

İzmir Tabip Odası, acil servis hekimlerinin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla odanın konferans salonunda bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Süleyman Kaynak ile Zeynep Altın katıldı.

Hazırlanan basın açıklamasını okuyan Çamlı, 330 acil servis hekimiyle yaptıkları anket çalışmasının sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. 

Çamlı’nın açıklamaları şu şekilde:

“İzmir Tabip Odası tarafından düzenlenen ankete 330 hekim arkadaşımız katıldı. Katılım %52 si İzmir % 48 i diğer illerde olmak üzere acil tıp uzmanı ve asistanı, pratisyen hekimler ve acil tıp dışı uzmanlık alanlarından hekimlerden oluşmaktaydı. 

Ülkemizde acil sağlık sisteminde her seviyeden ankete katılan hekimlerin %93’ü bir yıldan uzun süredir görev yapan hekimlerdi. Bu nedenlerle çalışmamızın ülkemiz acil servislerinde çalışan hekimlerin sorunlarını yansıtması açısından önemli ve güvenilir sonuçları olduğunu düşünüyoruz.

Çalışma saatlerine bakıldığında acil serviste çalışan hekimlerin sadece %4’ü mesai saatlerinde çalışırken %65 i 24 saatlik nöbetler halinde çalışmaktadır.  Ankete katılanların %95 i haftalık 40 saatten daha fazla çalışmaktadır. Bu yoğun çalışma koşullarında durmadan nefes almadan çalışması istenmektedir. Hekimlerin %15’i çalışırken öğle ve akşam yemeği için ara veremediğini, %42’si ise nadiren ara verebildiğini bildirmiştir. Sadece %8’i istediği zaman diliminde yıllık izin alabildiğini ifade etmektedir. 

Covid -19 salgını sürecinde sorunları daha da ağırlaşan acil servis hekimlerinin anket sonuçlarına göre %73’ünün covid polikiliniği ya da yoğun bakım servislerinde çalıştığı saptanmıştır. Katılanların %80 i Covid-19 salgını sürecinde acil servis çalışanlarına yeterli korunma sağlanmadığını belirtmiş, %86 sı ise salgın ile ilgili olarak acil serviste yeterli düzenleme yapılmadığını ifade etmiştir.  %35 i salgın sürecinde Covid 19 hastalığı geçirdiğini açıklamıştır.  Bu sonuçlar iyi yönetilemeyen salgın sürecinde sağlık çalışanlarımızın da korunamadığını göstermektedir. Çalışmamıza katılan hekimlerin %50’den fazlası bir nöbette 100’den fazla, %30’u 200’den fazla hasta baktığını ifade etmiştir. Hekimlerin %80’i başvuran hastaların %50’den fazlasının gerçek acil vakalar olmadığını ifade etmektedir. Üstelik hekimlerin %79’u acil olmayan hastalara hizmet vermeleri ya da acil olmayan müdahaleleri yapmaları için hastane idaresi tarafından baskı uygulandığını bildirmiştir. Hekimlerin %73’ü acil olmayan vakalar nedeniyle diğer acil vakalara hizmet vermekte zorlandığını ifade etmektedir. Hekimlerin %88’i çalıştığı acil serviste personel sayısının yetersiz olduğunu, %71’i acil servislerinin donanımının yetersiz olduğunu bildirmiştir. 

Sağlık çalışma alanlarında artan şiddet olguları hekimlerde çalışma alanlarında güvenlik kaygısı oluşturmaktadır. Çalışmamızda hekimlerin %99’unun çalışma ortamında güvenlik kaygısı yaşadığını gördük. Katılımcıların %39’u çalıştıkları acil serviste her ay 20’den fazla şiddet olayı yaşandığını, %92’si kendisinin şiddete maruz kaldığını bildirdi. Bu olayların çoğunluğu tehdit ve hakaret olsa da %18’i mobbinge, %8’i darp edilme, %2’si delici/kesici aletle tehdit veya yaralanmaya, %1’i cinsel saldırı ya da tacize maruz kaldığını bildirdi. Dramatik olarak 4 hekim ateşli silahla saldırıya maruz kalmıştı. Bu olaylarda nadiren bildirim yapıldığı dikkat çekiciydi (%71’i yarısından daha azında bildirim yapıldığını ifade etti). 

Geçtiğimiz yıllarda hekimlerin görev yerlerinde öldürülmeleri de dahil olmak üzere sağlık çalışma alanlarında çok sayıda şiddet olayı yaşanması ve çalışmamızın daha öncekilere benzer bu düşündürücü sonuçlarının bilinmesine karşın acil servislerde güvenliğin sağlanmasına yönelik yeterli düzenlemeler yapılmamıştır. Acil servis hekimlerinin %80 i emeğinin karşılığını alamadığını %18 ise kısmen aldığını belirtmişlerdir. Acil servis hekimi olarak görevini sürdürürken mesleki tamin alıyorum diyenlerin oranı sadece %14 olarak saptandı. Ankete katılanların %94 ü çalışma sürecinde kısa ya da uzun süreli tükenmişlik duygusu yaşadığını, % 30 u son bir yıl içinde depresyon tanısı aldığını, %74ü zaman zaman istifa etmeyi düşündüğünü, %88 inin mesleğini va da branşını değiştirmeyi aklından geçirdiğini ifade etti. Acil servislerde çalışan hekimlerin çalışma koşullarına uygun şekilde yıpranma hakkı kazanması sağlanmalı ve çalışma saatleri ve koşulları için standartlar belirlenerek yeni düzenlenmeler yapılmalıdır. Adaletsiz performans sisteminden vazgeçilerek emeklerinin karşılıklarını alabildikleri insanca yaşamaya uygun bir ücret verilmelidir.” 

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
google.com, pub-5691823233856454, DIRECT, f08c47fec0942fa0