Bakanlık kararını verdi: 7 rezerv alanı için kritik gelişme

30 Ekim 2020 depreminin ardından Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği, Salhane, Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerini kapsayan 7 rezerv bölgesine ait TOKİ’nin üstlendiği 'Uygulama İmar Planı Değişikliği'ne yönelik kritik bir gelişme yaşandı. Bakanlık, proje alanları planlarına ilişkin yapılan itirazları değerlendirdi ve kararını verdi.

Bakanlık kararını verdi: 7 rezerv alanı için kritik gelişme

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6.9 şiddetindeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bayraklı sınırları içerisinde 7 adet rezerv alanı belirlemişti.  

Salhane, Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerini kapsayan rezerv yapı alanlarının planları Ocak ayından itibaren askıya çıkmıştı.

Öte yandan; planlara ilişkin kritik bir gelişme yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, askı sürecinde planlara yapılan 431 itirazla ilgili kararını verdi.

Yapılan duyuruda, itiraz dosyalarının bakanlıkça incelendiği ve uygun bulunmadığı belirtildi.

İtirazlara ilişkin kararların verilmesinin ardından 7 rezerv yapı alanına ilişkin planlar kesinleşmiş oldu ve söz konusu planlara ilişkin uygulamaya dair işlemlere başlanabileceği ifadelerine yer verildi. 

İtirazlara ilişkin bakanlık tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi; 

“1 NOLU RYA’NA YÖNELİK ONAYLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN  OLARAK;

Bakanlığımız, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 25.01.2021 tarihli ve E-41890033-504-148844 sayılı yazısı ekinde, onaylanarak askı-ilan ve bilgilendirme amacıyla dağıtımı yapılan “İzmir İli Bayraklı İlçesi, 1 No.lu Rezerv Yapı Alanında kalan Salhane Mahallesi, 25220 ada 1,4 ve 5 parseller, 25279 ada 1 parsel ve bir kısım tescil harici alana” ilişkin “Uygulama İmar Planı Değişikliği” ne yönelik; 26.01.2021 - 24.02.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen ilan askı-işlem sürecinde Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilen 110 (yüz on) adet itiraz dilekçesine ilişkin olarak Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler sonucunda; Bakanlığımız, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 27.09.2021 tarihli ve E-41890033-504[035.3501133672.35656387.03]-1819596 sayılı yazısı ile "Söz konusu itirazların Bakanlığımızca değerlendirilerek uygun bulunmadığı ile bu çerçevede anılan plan değişikliğinin kesinleştiği ve söz konusu planlara ilişkin uygulamaya dair işlemlere başlanabileceği" hususu Valiliğimize bildirilmiştir.

2 NOLU RYA’NA YÖNELİK ONAYLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN  OLARAK;

Bakanlığımız, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 19.01.2021 tarihli ve E-41890033-305.99-91870 sayılı yazı ekinde, onaylanarak askı-ilan ve bilgilendirme amacıyla dağıtımı yapılan “İzmir İli Bayraklı İlçesi, 2 No.lu Rezerv Yapı Alanında kalan Manavkuyu Mahallesi 3789 Ada 1 ve 2 Parseller ile 54 Ada 159 Parsele” ilişkin “Uygulama İmar Planı Değişikliği”ne yönelik; 21.01.2021-19.02.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen ilan askı-işlem sürecinde Valiliğimize iletilen 55 (ellibeş) adet ve askı süreci sonrasında gelen 1 (bir) adet itiraz dilekçesine ilişkin olarak Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler sonucunda; Bakanlığımız, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 27.09.2021 tarihli ve E-41890033-504-1820078 sayılı yazısı ile "Söz konusu itirazların Bakanlığımızca değerlendirilerek uygun bulunmadığı ile bu çerçevede anılan plan değişikliğinin kesinleştiği; ancak Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce onaylanan İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Salhane-Manavkuyu-Mansuroğlu Mahallelerinde bulunan 7 adet bölgeye ait TOKİ projesi İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu”nun sonuç ve öneriler kısmındaki hususlara uyulması kaydıyla  söz konusu planlara ilişkin uygulamaya dair işlemlere başlanabileceği" hususu Valiliğimize bildirilmiştir.

3 NOLU RYA’NA YÖNELİK ONAYLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN  OLARAK;

Bakanlığımız, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 07.05.2021 tarihli ve E-41890033-305.99-930573 sayılı yazı ekinde, onaylanarak askı-ilan ve bilgilendirme amacıyla dağıtımı yapılan “İzmir İli Bayraklı İlçesi, 3 No.lu Rezerv Yapı Alanında kalan Mansuroğlu Mahallesi 3973 ada 1, 2 ve 4 parseller, 8047 ada 2 parsel, 8048 ada 1 ve 2 parseller ve 8052 ada 1, 3, 4, 5, 6 ve 7 parseller ile Salhane Mahallesi 25004 ada 1, 2 ve 3 parseller, 25370 ada 1 ve 2 parseller ve 25401 ada 1 ve 2 parsellere” ilişkin “Uygulama İmar Planı Değişikliği”ne yönelik; 07.05.2021-05.06.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen ilan askı-işlem sürecinde Valiliğimize iletilen 263 (iki yüz altmış üç) adet itiraz dilekçesine ilişkin olarak Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler sonucunda; Bakanlığımız, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 27.09.2021 tarihli ve E-41890033-504[035.3501133674.35110780.03]-1820599 sayılı yazısı ile "Söz konusu itirazların Bakanlığımızca değerlendirilerek uygun bulunmadığı ile bu çerçevede anılan plan değişikliğinin kesinleştiği; ancak Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce onaylanan İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Salhane-Manavkuyu-Mansuroğlu Mahallelerinde bulunan 7 adet bölgeye ait TOKİ projesi İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu”nun sonuç ve öneriler kısmındaki hususlara uyulması kaydıyla  söz konusu planlara ilişkin uygulamaya dair işlemlere başlanabileceği" hususu Valiliğimize bildirilmiştir.

4,5,6 ve 7 NOLU RYA’NA YÖNELİK ONAYLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN  OLARAK;

Bakanlığımız, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 25.01.2021 tarihli ve E-41890033-504-148842 sayılı yazı ekinde, onaylanarak askı-ilan ve bilgilendirme amacıyla dağıtımı yapılan “İzmir İli Bayraklı İlçesi, 4-5-6-7 No.lu Rezerv Yapı Alanlarında kalan Mansuroğlu Mahallesi 3927 Ada 1 Parsel ve 8004 Ada 2 Parsel ile Manavkuyu Mahallesi 67 Ada 9 Parsel ve 3783 Ada 2 Parsellere” ilişkin “Uygulama İmar Planı Değişikliği”ne yönelik; 26.01.2021-24.02.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen ilan askı-işlem sürecinde Valiliğimize iletilen 2 (iki) adet itiraz dilekçesine ilişkin olarak Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler sonucunda; Bakanlığımız, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün E-41890033-504[035.3501133673.35090625.03]-1820749 sayılı yazısı ile "Söz konusu itirazların Bakanlığımızca değerlendirilerek uygun bulunmadığı ile bu çerçevede anılan plan değişikliğinin kesinleştiği; ancak Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce onaylanan İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Salhane-Manavkuyu-Mansuroğlu Mahallelerinde bulunan 7 adet bölgeye ait TOKİ projesi İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu”nun sonuç ve öneriler kısmındaki hususlara uyulması kaydıyla  söz konusu planlara ilişkin uygulamaya dair işlemlere başlanabileceği" hususu Valiliğimize bildirilmiştir.”
 

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
google.com, pub-5691823233856454, DIRECT, f08c47fec0942fa0