TÜM YEREL-SEN: YETKİ VAR SENDİKA YOK

Tüm Yerel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Bilal ALTINER Şube Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendika arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin üstünden 5 ay geçmesine rağmen uygulanmayan maddeler olduğunu belirtti.

TÜM YEREL-SEN: YETKİ VAR SENDİKA YOK
31 Ekim 2019 Perşembe 15:25

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendika Tüm Bel Sen arasında imzalanan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sn. Tunç SOYER’in emekçiden yana tavır alarak koşullarını iyileştirdiği Toplu İş Sözleşmesi’nin bazı maddelerinin uygulanmadığını ve uygulanmayan bu maddeler karşısında emekçilerin yetkili sendika tarafından bilgilendirilmediğini görmekteyiz.

PERFORMANS ÜCRETİ EMEKÇİYE Mİ YOKSA YANDAŞA MI VERİLECEK?

“Toplu İş Sözleşmesi Madde 23- Diğer Haklar ve Ücretli İzinler g) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi ile 5216 sayılı kanunun 22 nci maddesi kapsamında ödenecek olan ödül ve ikramiye, başarı durumuna göre işveren ve sendika tarafından oluşturulacak komisyonca belirlenerek ödenir” yazmaktadır. Ancak 2019 yılının sonlarına gelmemize rağmen bu konuda herhangi bir adım atılmamıştır. 2010 yılı ve öncesinde olduğu gibi “ödül ve ikramiyelerin” tüm emekçilere eşit olarak dağıtıldığı gibi bu dönemde de tüm emekçilere eşit olarak dağıtılması gerektiğine inanıyoruz. Maddede oluşturulacağı belirtilen komisyonun nasıl çalışacağı, kime ve neye göre ödeme yapılmasına karar vereceği, emekçiler arasında ayrım yapılıp sadece yandaşlara bu ödemelerin yapılmasının nasıl önüne geçileceği belirtilmemiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve sendika tarafından oluşturulacak komisyonda yetkili sendika emekçiden yana taraf olarak “ödül ve ikramiyelerin” belirli kişilere değil tüm emekçilere eşit olarak dağıtılması yönünde karar alınmasını sağlamalıdır. Aksi bir yöntem iş barışını bozacağı gibi emekçinin alın terine pranga vuracaktır.

YETKİLİ SENDİKA YEMEKTE ADALETİ NE ZAMAN SAĞLAYACAK?

“Toplu İş Sözleşmesi Madde 26- Yemek Yardımı: İşveren 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahasının il mülki sınırı olacak şekilde genişletilmesi ile geniş bir alana yayılmakta olan çalışanların tamamının eşit şekilde yararlanmasını sağlamak için hali hazırda yemek hizmetine başlanmamış işyerlerinde yemekhane açar ya da yemek hizmetinden faydalanamayan personeli için bulundukları yerin resmi kurumların yemekhanelerinden yararlandırılmaları için gerekli düzenlemeyi yapar” yazmaktadır. Ancak bugün itibariyle halen tüm emekçilere yemek ulaşmamakta ve yetkili sendika bu konuda bir girişimde bulunmamaktadır. 4 Nisan 2016 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde başlattığımız 100 günlük şanlı yemek çadırı eylemimizi, 15 Temmuz 2016 tarihinde yapmış olduğumuz 1 günlük iş bırakma eylemimizi ve yeni yemekhaneler açılması için yaptığımız eylemleri ve başvuruları küçümseyerek dalga geçenler 5 aydır yetkili sendika olmalarına rağmen yemek yiyemeyen emekçiler hakkında sözleşmenin bu maddesinin hayata geçirilmesini sağlayamamıştır. Yemekhane sayılarının artması, yemekhane açılamayan bölgeler için ise özel çalışma yapılması gerekmektedir.

MOBBİNGLE MÜCADELE LAFTA MI KALACAK?

“Toplu İş Sözleşmesi Madde 9- İşverenin Hak ve Yükümlülükleri i) 2011/2 sayılı Başbakanlık genelgesinde “işyerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle işverenin sorumluluğunda olup işverenler çalışanların tacize maruz kalmamaları için gerekli bütün önlemleri alacaktır.” denilmektedir. Buna istinaden işveren sözleşme tarihinden itibaren 3 ay içerisinde; İBB, İZSU ve ESHOT Genel Müdürlüklerinde ayrı ayrı (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı, Kurum Avukatı, Kurum Psikoloğu ile yetkili sendika temsilcisi ve sendika avukatından teşekkül edecek 5 kişilik) işyerlerinde Mobbingle Mücadele Kurulları kurar. Bu kurul çalışma yönergesi hazırlayarak onaya sunar. Bu kurul çalışanların mobbinge dair şikayetlerini inceleyerek şikayete konu birim amirliğine iletir.” yazmaktadır. Söz konusu Mobbing Mücadele Kurullarının kurulup kurulmadığına dair emekçilere yeterli bilgi verilmemiştir. Mobbing Mücadele Kurulları kuruldu ise bu kurullar kimlerden oluşmaktadır ve bu kurullara emekçilerin nasıl ulaşacağı konusunda bilgi verilmesi gerekmektedir. Maddede geçen bu kurullar kurulmadı ise bu kurulların ne zaman kurulacağı ve çalışma yöntemleri hakkında emekçiler bilgilendirilmeli ve bu kurulların bir an önce kurulması sağlanmalıdır.

BİSİM VE ARABALI VAPURLAR YALAN MI OLDU?

“Toplu İş Sözleşmesi Madde 21- Ulaşım c) İşveren; çevreci sendika, çevreci belediye anlayışıyla personele verilen ulaşım kartının BİSİM bisiklet sisteminde ve arabalı vapurlarda kullanılmasını sağlar.” yazmaktadır. Ancak Sendikamızın bir ilki başararak 4 sendikayı bir araya getirip emekçiye kazandırdığı ulaşım kartlarını BİSİM ve arabalı vapurda kullanmak isteyen emekçiler ne yazık ki bu iki ulaşım aracını da bu madde hayata geçmediğinden dolayı kullanamamaktadırlar. Bu maddenin hayata geçmesi için gerekli çalışmaların ivedi bir şekilde başlatılması gerekmektedir.

ZABITANIN ÇALIŞMA KOŞULLARI NE ZAMAN DÜZELECEK?

“Toplu İş Sözleşmesi Madde 23- Diğer Haklar ve Ücretli İzinler o) Zabıtanın çalışma ve mesai süreleri dahil olmak üzere, zabıtanın daha verimli ve etkin çalışma koşullarının oluşturulması koşulu ile idare ve sendika birlikte çalışmalar yürütür.” yazmaktadır. Sözleşmenin imzalanmasından bu yana zabıta emekçileri hakkında herhangi olumlu bir düzenleme yapılmamıştır. Zabıta emekçilerinin sorunlarının bir an önce çözüme kavuşması için çalışmalar yapılmalıdır.

CHECK-UP’IN ADI VAR KENDİSİ YOK

“Toplu İş Sözleşmesi Madde 24- İş Sağlığı ve Güvenliği b) Belediyemiz Eşrefpaşa Hastanesi’nde yılda bir kez tüm memurlara zorunlu tam teşekküllü check-up yapılması ile check-up bulgularının olumsuz çıkması halinde daha ileri tetkiklerin yapılması işverence sağlanır” yazmaktadır. Ancak 1 Nisan tarihi itibariyle geçerli olan toplu iş sözleşmesinin bu maddesi eşit bir şekilde uygulanmamıştır. Tüm memurlara uygulanması hakkında net bilgi verilmemektedir. İvedi bir şekilde tüm memurların toplu sözleşmenin ilgili maddesine göre check-up’larının planlanması sağlanmalı ve tüm emekçilere duyurulmalıdır.

Tüm Yerel-Sen olarak soruyoruz;

1. Sözleşmede yer alan “ödül ve ikramiyeler” ne zaman dağıtılacak ve kimler bu “ödül ve ikramiyelerden” yararlanacak?

2. Yemek tüm memurlara ne zaman ulaşacak?

3. Ulaşım kartları BİSİM ve arabalı vapurda ne zaman geçmeye başlayacak?

4. Tüm memurların check-upları ne zaman yapılacak?

5. Mobbingle mücadeleye ne zaman başlanacak?

6. Tahsildar olarak görev yapan emekçilerin sorunları ne zaman çözülecek?

7. Kreşler konusunda ne zaman olumlu adım atılacak?

8. Zabıta emekçilerinin sorunları ne zaman çözülecek?

9. Sözleşmenin tüm maddeleri ne zaman yürürlüğe girecek?

10. Yetkili sendika yaptığı Toplu İş Sözleşmesi Maddelerinin ne zaman arkasında duracak?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Tunç SOYER’in seçimi kazanmasının ardından yetkiyi alan sendika hangi mücadele ile bu sözleşmeyi imzalamıştır? Sn. Tunç SOYER’in teklifi üzerine kabul edilen ve uygulanmayan sözleşme maddelerinden hangisi için mücadele vermiştir? Mücadele etmedikleri için mi uygulanmayan sözleşme maddeleri için herhangi bir adım atmamaktadırlar?

SÖZ – YETKİ EMEKÇİNİN İSE EMEKÇİLER NE ZAMAN SÖZLEŞMEDE BULUNAN HAKLARINI ALACAK?

Biz Tüm Yerel-Sen olarak her yerde ve her koşulda emekçinin yanında olduk ve bundan sonraki süreçte de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Emekçiden yanayım diyerek seçimi kazanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Tunç Soyer’in emekçiden yana hangi sendika olursa olsun iyi bir toplu iş sözleşmesi imzalayacağı zaten herkesin bildiği bir durumdu. Peki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Tunç SOYER’in emekçiden yana tavır alarak koşullarını iyileştirdiği Toplu İş Sözleşmesi ile sorunlar bitti mi? Sözleşme maddelerinin uygulanarak emekçilerin sorunlarının çözümü konusunda yetkili sendika ne yapmaktadır? Neden emekçilere bilgi verilmemektedir? Bizler her zaman bu konuların takipçisi olacağız ve emekçilerin sorunlarının çözümleri için gerekli mücadeleyi vermekten kaçınmayacağız. Tüm haklarımızı mücadele ile kazanmış, alanda mücadelesini zaferle taçlandırmış Tüm Yerel-Sen olarak bundan sonraki süreçlerde emekçilerin haklarının Belediye Başkanı tarafından verilmesini beklemeden alanlarda mücadelemizi sürdüreceğiz. Dün kazandığımız haklarımız gibi yarın da kazanmak için tüm emekçileri Tüm Yerel-Sen çatısı altında birleşmeye davet ediyoruz.

Yaşasın Emek, Vatan, Cumhuriyet Mücadelemiz Yaşasın Tüm Yerel-Sen Yaşasın Birleşik Kamu-İş  


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
yetki - 9 ay önce
sizin yetkili olduğunuz belediyelerde siz ne yaptınız söylermisiniz