LGS Türkçe sorularında okuma kültürü fark oluşturdu

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) uyguladığı, 8. sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu Liselere Geçiş Sınavı (LGS), Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Bahçeşehir Koleji Bölüm Başkanları sınav sorularını değerlendirdi.

LGS Türkçe sorularında okuma kültürü fark oluşturdu

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) uyguladığı, 8. sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu Liselere Geçiş Sınavı (LGS), Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Bahçeşehir Koleji Bölüm Başkanları sınav sorularını değerlendirdi.

LGS Türkçe sorularının 8’inci sınıf öğretim programı esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, analiz yapma, eleştirel düşünme ve görsel okuma becerilerini ölçecek nitelikte olduğunu ifade eden Bahçeşehir Koleji Türkçe Bölüm Başkanı Tülay Uğurludural, soruların, MEB tarafından paylaşılan “Türkçe Örnek Sorular”a paralel olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu yılki Türkçe sınavında soruları doğru anlama, mantık, dikkat ve zaman yönetiminin ön plana çıktığı söylenebilir. Tamamen günlük hayata ilişkin konular üzerinden kurgulanmış, görsel okuma becerisine ve sözel mantığa dayanan bu soru tiplerinin Türkçe dersi adına ayırt edici olduğu görülmüştür. Bu durum; soruların öncelikle doğru anlaşılmasını ve dikkati ön plana çıkarmıştır. Grafik, reklam afişi, tablo gibi görsel metinlere dayanan karma içerikli sorularda öğrencilerin günlük hayatla bilgi ve problem çözebilme yetenekleri ölçülmüş; bu durum, sınav zamanının doğru yönetimini de gerekli kılmıştır. Ayrıca bu sorularda ayrıntılara dikkat etmek, soruların çözümde oldukça etkili olmuştur. Dil bilgisi soruları ise konuyla ilgili bilgiye hakim olan öğrenciler için rahatlıkla çözülebilecek niteliktedir. Türkçe sorularını genel olarak değerlendirdiğimizde sınavın okuma alışkanlığı kazanarak okuma becerisini geliştirmiş öğrencileri ayırt ettiği söylenebilir.”

“Sorular şaşırtmadı, örnek sorular doğrultusunda hazırlanmış bir sınavdı”

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sorularını içerik bakımından inceleyen Bahçeşehir Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Ferda Gençel ise, “Soruların kazanımlarla uyumlu olduğu, MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik taşıdığı görülmüştür. Ancak örnek sorularda yer alan harita yorumlama tarzında sorunun sınavda yer almaması dikkat çekmiştir. Sınavda ’Demokratikleşme Çabaları’ ve ’Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası’ ünitelerinden soru gelmemiştir. Soruların dağılımında ünite sayısının değil, ünitelerin kazanım sayısının dikkate alındığı görülmüştür. Sorular genellikle anlama (kavrama) ve uygulama düzeyindedir. Atatürkçü Düşünce Sistemi’ndeki millet anlayışı ve Türk Dış Politikası’nın dayandığı temel esaslar ile ilgili soruların bilgiler arasındaki ilişkilendirmeye yönelik üst bilişsel beceriyi ölçen sorular olduğu sonucuna varılmıştır. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı ile ilgili olan soruda toplumda eşitlik, barış, birlik ve beraberlik gibi esasların gerekliliğine vurgu yapılmıştır. Sınavda 2 tane olumsuz, 1 tane öncüllü soru yer almaktadır. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait terim bilgisi ölçülmüş ve o terim doğrultusunda soruların yorumlanması beklenmiştir. Özellikle ’mütekabiliyet’ kavramı öğrenci için yabancı olsa da eş anlamı olan ’karşılıklılık’ kavramının parantez içinde verilmesi sorunun çözülmesini kolaylaştırmıştır. Düzenli ders tekrarı yapan, soru çözme alışkanlığı olan, ders kitabını takip eden, okuma ve anlama başarısı yüksek olan, örnek soruları dikkate alan her öğrencinin kolayca çözebileceği bir sınav olmuştur” değerlendirmelerinde bulundu.

"İngilizce soruları üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye odaklı "

İngilizce sorularının, sene boyunca MEB tarafından yayımlanan örnek LGS sorularına tarz olarak birebir benzeştiğini belirten Bahçeşehir Koleji İngilizce Bölüm Başkanı Altan Azaplar, soruların genelinin görsele dayalı olarak sorulduğunu söyleyerek, şu bilgileri verdi:

“Sorular öğrencilerin grafik okuma, görseli yorumlama, sonuç çıkararak cevaplara ulaşma ve yaşam becerileri ile ilgili sorunlara çözüm bulma becerilerini ölçmeye odaklanmıştır. Kelimelerin birebir anlamını sormaktan ziyade, öğrencilerin okuma parçası ve görselleri yorumlayarak anlamı bulmaları istenmektedir. Olumsuz soru köklerine vurgu yapılarak öğrenci dikkati çekilmiştir. Wh- question words kazanımını ölçen soruda, soru kökünde kelime diziliminde hata bulunmaktadır. Sorunun bu şekilde sorulması, öğrencilerin doğru cevabı bulmasını etkilememektedir. Sınavda dil bilgisi ve Natural Forces ünitesinden soru sorulmaması dikkat çekicidir. Bu yıl uygulanan sınavda, uluslararası dil sınavlarına benzer bir şekilde bilgi yorumlama-analiz yapma ve üst düzey düşünme becerilerini ölçen sorular bulunmaktadır.”

"Din kültürü ve ahlak bilgisi bölümünde ezber sorular çıkmadı"

Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının açık, anlaşılır ve net ifade edildiğini aktaran Bahçeşehir Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Yasemin Arayan, "Sınav, öğrencinin bilgi ve çıkarım yapma becerilerini ölçmüştür. ’Hz. Muhammed’in Örnekliği’ ünitesi ile ilgili sorular MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla örtüşmektedir. ’Sadaka-i Cariye’ konusu ile ilgili soruda öğrenciler sadaka-i cariye, zekât, öşür konularını iyi karşılaştırarak ve metinde geçen ifadelere dikkat ederek doğru cevaba ulaşabileceklerdir. Ünitelerin sonunda yer alan ’Bir Peygamber Tanıyorum’ bölümü ile ilgili soruda birden fazla kazanımın sorgulanması dikkat çekmiştir” yorumlarında bulundu.

"Fen bilimleri örnek sorularla paralellik göstermekte"

Fen bilimleri branşının örnek soruların mantığıyla paralellik gösterdiğini ifade eden Bahçeşehir Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Senem Ertün, “Deneysel içeriğe sahip olan soru tiplerinin ağırlıkta olduğu bir sınavdır. Soru metinleri anlaşılır bir dille yazılmış olup konuya hakim olmanın yanı sıra; okuma, anlama ve yorumlama gücünün de ölçüldüğü sorulara yer verilmiştir. Fen bilimleri sınavı, kazanımları günlük yaşantısıyla ilişkilendirebilen öğrencilere avantaj sağlayan sorulardan oluşan bir sınav olmuştur. Sınavda ünitelerdeki kazanım sayılarıyla orantılı olarak soru sorulmuştur. Sınavda, belirleyici zor soruların yanında orta zorlukta ve kolay sorular da bulunmaktadır. Fen bilimleri öğretim programında elektroskobun çalışma prensibine girilmeyeceği belirtilmesine rağmen elektroskobun çalışma prensibiyle ilgili soru sorulmuştur ancak bu soru deney sorusu olarak kurgulandığı için ve örnek sorularda da elektroskop sorusu bulunduğu için öğrencilerin yapabileceği niteliktedir” dedi.

"Sınavın belirleyicisi matematik bölümü oldu"

Matematik bölümünde soruların tamamında şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanılarak öğrencilerin soruları somutlaştırmalarının sağlandığını belirten Bahçeşehir Koleji Matematik Bölüm Başkanı Alaattin Gülmez ise, "Sorularda öne çıkan en önemli unsur matematik okuryazarlığıdır. Soruların, çözümleme ve analiz yapma gibi üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlandığını görmekteyiz. Sınav soruları yayınlanan örnek sorularla paralellik göstermektedir. Geçen sene uygulanan sınavla karşılaştırma yapıldığında soruların zorluk dereceleri benzerlik göstermektedir. Dolayısıyla örnek soruları çözen öğrencilerin daha avantajlı olacağını söylemek mümkündür. Öğretim programı dikkate alındığında bütün konu başlıklarından soru sorulduğu görülmektedir. Sınavın tamamında aynı soru içerisinde birden fazla kazanımın sorgulandığı soruların yoğunlukta olduğu göze çarpmaktadır. Sınavın yarısının zor geri kalanının ise orta güçlükte olduğunu söylemek mümkündür. Soruların büyük kısmında işlem adımlarının fazla olduğu göze çarpmaktadır” ifadelerine yer verdi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
google.com, pub-5691823233856454, DIRECT, f08c47fec0942fa0